258 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. Biz. 3 Martin, J. de St. mr. Mastenbroek, J. I., 69 Marquet, Marinis, J., Marinkelle, Jos., Marisplein, Gebr., Marits, Pieter, Markenscheplein, Markenschestraat, Markt, Groote, Marktweg, Maris, mr. Jan, Maris, Matthijs, 15 79 Marves, Fransken, Marx, J. A., Marx, W. G. F„ Marijke, Marijn, G., Marijn, J. P., Mas, winkelier. Mas, Gherijt, Massin, Massink, D., Martini, A., Martini, wed. Mars, C., Marten, bontwerker, Martens, Willy, Martens, von, Martin, meester, 28 34 168 26 26 54 30 34 24 van, Marlotlaan, Marnix, Marnixkade, Marnixstraat, Marocco, keizer van, 1928129, Marolles, Michel de, 1917H8, 109 1914115, 37 Marolles, S. de, Marot, Daniël, 1913, 15, 134, 135, 139, 156, 1924, 285 (nt. 1), 288, 1930, Marot, Jean, Maroten, van, Marquet, 19 1913, 140 Philps Andriesz 1924, 106 de heer van, 1914115, 68 heerlijkheid, 1921122, 56, (nt. 1) 1913, 26 1914H5, 22 1921/22, 240 1917H8, 211, 1924, 487 1925127, 137 1923, 134, 1925/27, 317, 1928/29, 362 1923, 127 1930, 49 1921/22, 247 1921/22, 247 1924, 219 1925/27, 289 Marlot heer van Besoyen, D. 1914/15, 71 1924, 475 1917/18, 2, 1924, 396 1921/22, 250 192U22, 239, 1923. 154 61 Maria te Utrecht, het kapit tel van St., 1913, Marine, het ministerie van, 1913, 1914/15, 1924, 254 Marinus, H. G., 1928/29,320, 324 Marinuss, Ph., Mario, A. C., Mariottestraat, Maris, Jacob, Marre (n)Willem van, 1919/20, 1914/15, 1916, 1928/29, 386 1928/29, 289 1916, 121 Martin, prof. dr. W., 1923, 98, 148, 1925127, 315, 321, 1928129, 12, 375, 1930, 84, 86, 94, 105 1913, 284 Martin, vrouwe van St., 1921122, 201 1914115, 22, 39, 113 Anthony, 1921/22, 162 1924, 376 1913, 1913, 1917/18, 1914115, 1914/15, Martini, H. B., Martini, O., Martini, W., Martinikerk, de, Martijn, J., Martijn, Th., Martijns-dach, Sente, 1919120, 1916, 169 1928/29, 236 1928/29, 236 1925127, 311 1914/15, 39 1914/15, 93 1925/27, 268 1919120, 24 1914/15, 351 1925/27, 331 Mast, Hendr. v. d„ 1913, 53, 1916, 92 1923, 151 Masuyr, de wed. M., 1914/15, Matenes, Jan v„ 1916, 29, 103 Matenesse, Gijsbrecht van, 1914/15, 60, 1921/22. 46 (nt. 2) Mathees Meeszoon, 1919120, 46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 279