260 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 13 18 Melis Stokestraat, Meershoek, Mees, Clayszn., Mees, Janszn., Meeuwenhof, Meeuwenstraat, Meeuws, J. N„ Meezenlaan, Meezenplein, Meiboomen, 50 46 Meeuwen, G. van, Meeuwen, jhr. mr. Biz. 1913, 26 1928129, 333 1924, 37, 251, 363 vlg. Meerman van Dalhem, 1924, 379 Meerman van der Goes, 1924, 387 1917H8, 203 1919120, 58 1919/20, 57 Melisz, Rupraet, Melkprijs, Meloenstraat, Melort, mr. G. A., Medenblyck, W. van, Medici, Huize, Medicis, Maria de, 1917118, 59, 1928129, 273 1914/15, 212 Meidoornstraat, Meier van het hof, Meihuizen, J., Meiling, Meinersstraat, 1914115, 73 Meer, Chr. van der, 1914/15, 78 Meer, Fr. van der, 1914115, 212 Meer, G. van der, 1914/15, 102 Meer, Gherijt van der, 1919120, 24 Meer, H. van der, 1914/15, 39, 42 Meer, M. van der, 1914115, 102 Meer, de wed. P. v. d., 1914115, Meer, mr. Willem v. d, 1917/18, 183, 184 Meer v. Berendrecht, v. d„ Meer en Boschlaan, mr. Fr. 1913, 37 1924, 477 Meer de Walcheren, P. v. d., 1928/29, 370 1914/15. 334 1916, 187 Mees van der Coke(n), 1919120, 24 Meester, Johan de, 1924, 482, 483, 1928/29, 368 Meestrhomme, de wed. van P„ 1914/15, 102 Meesz(oon), Heynric, 1919/20. Meeszoon, Mathees, 1919/20, Meetkercke, Eduard van, 1917/18, 1924, 499 P. L. van, 1923, 142 1921122, 232 1921/22, 232 1924, 472 Meeuws en Zoon, firma, 1925/27, 333 1921/22, 232 1921/22, 232 1930, 82 Meiden, ds. L. H. van der, 1928129, 393 1921/22, 234 1924, 112 1925/27, 312 1924, 464 1925/27, 295 Meisjesschool, Christelijke, 1923, 158 Meisonnier, mad.elle, 1914/15, 208 1921/22, 250 Melisz, Gerrit, 1916, 147,1924, 416 1916, 112, 121 1923, 139 1928/29, 348 1928129, 200 (nt. 1) Melosophia, zangvereeniging, 1930, 70 Melsert Pzn., A. C., 1928129, 382 Medina, J. H., Meer, mr. Abr. v. d„ 1913, 23, 39 Meer, de kinderen van mr. A. v. d., 1913, 39 Meer, Adriaen van der, 1913, 53 Meer, Arend van der, 1914/15, 61, 65, 100, 115 Meer, C. van der, 1914/15, 102 Meer, Cl. van der, Meerloo. B. van, Meerman, mevr., Meerman, mr. Gerard, 1924, 363 Meerman, Joh., 1914/15, 97, 112 Meerman, mr. J., 1917/18, 163,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 281