ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 261 Biz. 91 88, 83 Memmez, Jan, 76 9 1 4 Mendoza, Hurtado 77 32 98 Menenboom, C„ Mens, Abraham, Mens, D. van, Mensing, Menzel, Adolf, Meppel, H. J. van, Meppen, ds. K. N., Mercator, Merwedestraat, Mes, Cornelia, Mes, Gerard, Mes, Hendrik, Mesdag, H. W., Mesdagstraat, Mesmes, Claude de, 93 88 5 61 Merellaan, Merk op porcelein, 1914115. 247, 250 Espinoy, 1921/22, 132 1924, 248, 1928129, 61 Melvill de Carnebee, E.,1923, 130 Melvill v. Carnebee, jhr. A. R. W„ 1913, 286 Melville, Edgar de, 1928/29, Melun prins van Guillaume de, Melvill, Pieter, Merode, mevr, de, Mérode, Marguérite de, 1917/18, Mérode, Maria Albert Er nestine de, 1923, Mersch, Abraham, 1916, 176 Merschen, Geertrui van der, 1921/22, 1917/18, 1916, 186 60 1930, de St. 1913, de St. 1913, 1917/18, 109 1928/29, 390 1923, 70 1928/29, 248 Mendes, de kapitein-majoor, 1914115, 87 de, 1914/15, 164 1914115, 93 1916, 184 1914/15, 85 1924, 397 1928/29, 260 1913, 34 1913, 118 1917118, 38 Merchiers, G. Pieters, 1914/15, 51 Mercier, 1928/29, 288 Mercurius, de Hollandsche, 1917/18, 194 1921/22, 232 286 (nt. 1), 295 1916, 112, 113, 117 Mémoires van Frederik Hen drik, 1917118, Memorialen van het Hof van Holland, Memorieheeren van Jacobskerk, de, Memoriemeester van Jacobskerk, de, Ménage, Gillis, Mendels, S. M., Mendelssohn, Biz. Merkus, A., 1925/27, 320 Merkusstraat, 1928/29, 349 Mérode, 't geslacht van, 1917/18, 1917/18, Mersenne, pater, Merten, raadsheer van, Merten Willemszn.. 1919/20. Mertinszoon, Geerijt, 1919/20, 50 Merula, Paulus, 1923, 114 Merval, J. Hernierde, 1914115, 70 1921/22, 236 1916. 172 1916, 185 vlg. 1916, 185 vlg. 1930, 66 1921122. 243 1921/22, 178 Messchert, Willem, 1928/29, 326 Messem, Jan Jansz., 1928/29, 49 Messemaeckers, Henri, 1928/29, 236, 248, 257, 259 Meteren, Emanuel van, 1928/29, 336 Metropool, 1928129, 378 Metselaer, Ghijsbrecht de, 1916, 33 Metzelaar, 1924, 48 Metzing, Anastatia, 1928/29, 230 Meuleman, D., 1914115, Meulen, apothecaris van der, 1914/15, Meulen, mr. metselaar, v. d., 1913,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 282