ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 263 Bk. Meyvelt, D„ 82 29 90 59 Mieris, van, 78 Michiel, de orde 2 26 1913, 52 39 37 37 26 75 49 81 36 55 32 38 48 61 Mierop, C. van, Mierop, J. v„ 2 38 19 22 22 22 Middelharnis, de heer van, 1913. 28 Middelland, P. van, 1914/15, 1928/29, 10 1921122, 229 1924, 370 1921/22, 229 1914/15, Michiel Pieterszn., Michiel Willemsz., Michielss, de wed. Michielss, J., Middelbeeck, A. van, Middelbeeck, B., Middelbeek, S., Middelborch, Mil, J. van, Milan, Pierre, Milander, Milander, E. Ph., Mildestraat, Milet, Milet, L. le, Milet, M. le, Miler, Joh. Phil,, Mierop, M. van, Mierop, mr. Vincent Corne- lisz. van, 1925'27, 118, 140 (nt. 2), 131 Mierop en erven, C. van, 1917/18, 183, 184 1913, 56 1921/22, 216 1917/18, 1913, 1925127, 293 1917/18, 117 1914/15, 26, 114 1914/15, 1914/15. 240, 307 Militair Hospitaal, 1913, 183, 1924, Militair Tehuis, Christelijk, 1923, 142 Militaire Apotheek, 1925127, 86 Militaire kweekelingen, Ko ninklijke, 1924, Middelste Poort, Middenstraat, Middle Hill, Mient, de, Miereboom, J., Mierevelt, van, 1921/22, 142, 1924, 1917H8, 142, 155, 1924, Mieris, Johanna van, 1925/27, 200 Mieris, Willem van, 1925/27, 200 Mierop, A. v., 1913, 26, 1914/15. 1914115, 1913, 24, 37, 1914/15, 1914/15, 1913, 2 1917118, 131 1914115, 1914115, 70 Michelin Moreau, ds. E., 1925/27, 331 Michels, David, 1913, 72 Michiel, capitein, 1924, 405 Michiel de schilder, 1916, 32, 114 van St., 1917/18, Michiel, D„ 1914/15, Michiel Jannetgen Credo, 1919/20, 1919/20, 1916, 147 van D., 1913, 1914115, 1913, 1914/15, 1914/15, 223 1925/27, 22 Middelburg, 1923, 22, 23, 31 (nt. 1), 1924, 105, 184, 185, 202, 203, 206, 208, 268, 429 Middelburg, abt van, 1919/20, Middelburg, abdij van, 1925/27, 22 (nt. 3) Middelcoop, H. van, 1913, 54 Middelcoop, Joh. van, 1914/15. 22, 115 Middelgeest, de adv., 1914/15, Middelgeest, de wed., 1914115, Middelgeest, Simon v„ 1913, Middelgracht, 1914/15, Middelharnis, 1923, 122 Bk. 1914/15. 78 Mialaret, J. A. H„ 1930, 50, 72 Micault, Jehan, 1919/20, 83 Michaelskerk te Zwolle, de librije der St., Michel, Emil, Michele, V., Michelet, P.,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 284