264 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 39 21 53 82 1928129, 6 Molenhouck, S., 1 1913, 1913, 34 79 91 99 Moens, Griete, Moens, Reynier, Moerbeeck, P., Moerbeiplein, Moerkerck, H., Molckman, F., Molenaar, de beer, Molenaar, J., Molenaar jr„ N. Molenaarstraat, Moerkerken, van, Moerland, W. A., Moerman, J. J., Biz. 36 46 45 62 1914)15, 114 1928129, 348 1913, Moesel, Harm. v. Moetgens, Adr„ Moeton, Seger, Mohr, D., Moinat, P. C., Mojalenlaan, van, 7, 21, 25 1917118, 148 1914115, 72 Militaire Kweekschool, 1924, Militaire School, Koninklijke, 1921122, 165 Millaenen, Cornelia Maxi- milaene van, 1913, 142 Milletière, 1917)18, 61 Millies, onder-bibliothecaris, 1913, 229 Millingen, H. van, 1913, 47 Milly, de graaf de, 1914)15, 352 Milly, Ph. de, 1914115, 78 Milon, Ch., 1914115, 322, vlg. Minckelersstraat, 1928129, 353 Mingelen, P„ 1925127, 220, 230 Ministerie van Buitenlandsche Zaken, 1928129, Ministerie van Financiën, 1921122, 120, 167, 186, 190 Ministerie van Justitie, 1928129, 9, 1930, Ministerie van Marine, Het, 1913, 15, 1925127, Ministerie van Oorlog. 1923, 100 Ministertoren, Minne, Gerrit, Minne, J., Minnebeeck, C. van, 1914)15, 103 Minnebeeck, M. van, 1914115, 25 Minningh, 1925127, 256 Miquelstraat, 1928129, 353 Mirkinius, Abraham, 1917H8, Mirou, H., Mirou, J., Misereur, ds. S., Mispels traat, Mist, M. de, Mist, Uijttenhage de, 1914115, Miverius, S., 1914U5, Modderman, 1930, Modderman, Elsge Derks, 1921122, Modena, de hertog van, 1917/18. 166 Moelnaer, Jacob die, 1919120, 24 1919/20, 33 1916, 147 1914)15, 47 1928/29, 348 1914)15, 98 Moerkerck, de chirurgijn van, 1924, 309 Moerkercke, de heer van, 1925)27. 166 1914/15, 132 1923. 157 1923, 129, 1928129. Moermont ende Werckendam, de heer van, 1914)15, 46 Moersloot, 1924, 192, 196 Moerweg, 1924, 189, 196, 198,219 d., 1916. 178 1914/15. 70 1928129, 57 1917118, 213 1923, 140 1925127, 293 Mol, het bruggetje van, 1913, 186 Mol, J., 1914115, 57 Mol, J. de, 1914/15, 234, 235, 237, 242, 258, 299, 303, 304 vlg. 1914/15, 70 1930, 56 1919/20, 123, 124 1928129. 359 1921)22. 231 Molenairs, Machtelt, 1919/20, 45 Molenbrouck, A., 1914U5, 94 Molengraaf!, W. L. P., 1923, 133 1914/15, 73

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 285