ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 265 Biz. Monchevreuil, 38 77 Monnikendam, 2 66 23 Molswijck, B. Momper, Mompouillan, 34 24 26 73 1924, 401 1917118, 201 1923, 20, 55 1925/27, 332 1928/29, 248 Moniteur van 10 Nov. 1813, 1913, 203, 213 Monjoye, Bartholomeus, 1921122, 222 Monnier.Le, 1913, 206 Monnikeland, de heerlijkheid, 1917118, 59, 1917118, 59, 77 1925/27, 124 Monnikenplaats, 1921122, 167, 168 Mons, de wed. van B. de, 1914115, 87 Mons, Jan die, 1916, 124 Monsanto, David Rois, 1914/15, 222 Monsoy, Bartholomeus 1914/15, 80 Monsoy, Joh., 1914115, 21 Monster, 1916, 100, 1923, 23, 108, 111, 1924, 74, 105, 123, 179, 184—186, 188, 202, 205, 1925/27, 22—24, 26, 29 (nt. 1), 31, 32, 35-38, 1928/29, 341, 343 Monster, de kerk te, 1919/20, Monster, Baernt van, 1925/27. 185 Monsterambacht, 1924 179, 180, 182, 187, 210, 19'25127, 22, Molière, de heer, Molkenboer, Anton, Monceau, C. H. F. graaf du, 1913, 282 marquis de, 1914/15, 201 Monchy, mr. S. R. de, 1923, 145 Monde, van der, 1925/27, 177 Mondoucet, Claude de, Mondriaan, Jan, Mondt jr., A., Mondt, P. L. A., Moniot, Molenijser, J., Molenijsers, M., Molestiech, Fl. A., 1914/15, Molevelt, brantmeester, 1914115, 110, 1924, 26 (nt. 1) 1913, 57 1925/27, 192 1924, 364 Biz. Molensloot, 1924, 74 Molenslootweg, 1921/22, 229 Molenstraat, 1913, 33, 36, 37, 1914/15, 36, 37, 1924, 293, 1925127. 53, 245 Molenijser, F„ 1913, Molenijser, de wed. van H., 1914115, 1914/15, 1913, Molevliet, mons.., Molhuysen, dr., Molière, Molière's Misanthrope, 1928/29, 325 1913, 229 1924, 479, 1928/29, 366, 1930, 112 Moll, H. J.. 1928129, 376 Moll, dr. W., 1921/22, 198, 223, 1923, 134, 1924, 478, 479, 484, 490, 1925/27, 1, 47, 194, 1928129, 1, 3, 56, (nt. 2), 339, 358, 373, 1930, 14, 96, 99, 105, 109, 113 Möller, Thijs, 1925/27, 256 Mollerus, Anna Cornelia, 1924, 365, 374 Mollerus, H. M. baron, 1913, 282 Mollerus geb. v. d. Merwede, mevr., 1924, 376 Molstraat, Oude, 1913, 32, 34, 1914115, 28-30, 87, 93, 94, 1924, 259, 283, 284, 285 (nt. 1), 317 van, 1914115, 82 1914115, 216 markies van, 1916,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 286