ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 271 Biz. 39 59 1924, van 46 Nieupoort, juffr. S. 64 11 14 30 64 Nieuwe Haven, 69 57 Nieboerweg, Niehaus, K„ Niel Bouwelin, Nielle, de, Niesen, A., Niet, dr. Daniel de, 6, 38, 42 70 11, 138, 16, Niclaes, B., Nicolaas, abt burg, Nicolaas I, paus, Nicolaas-Gasthuis, St., Biz. 1928129, 379 Neuré, Michel de, Neuville, N. de, Newtonplein, Neym, C. de, Neijn van 1923, 16, 40, 1924, 85, 258 vlg„ 1925127, 57, Nicolaas Gasthuis, de Re genten van het St., 1914115, 31 Nicolaas Tulpstraat, 1921)22, 245 Nicolai, baron de, 1913, 283 Nicolai, W. F. G., 1928)29, 248, 320, 324, 1930, 56 Nideck, mr. G. R. van, 1914/15, 21, 110 Nidek, Brouerius van, 1917118, 172, 178 1921122 237 1928129, 361, 370 1919/20, 49 1917118, 110 Niemansdorp, de heer van, 1914/15, 21 Nierop, A. van, 1914/15, 65, 110 Nierop, Regn. Geertr. v„ 1916, 190 Nierstrasz van Tienhoven, B., 1928/29, 74 1914115, 25 95 1924, 495 Niet Azn., J. de, Nieuburch, Dirck van der, 1924, 438, 440 Nieuburgh, jhr. J. van de, 1914115, Nieucoop, Jan de Bruin van Buitenwech heere van, 1914/15, 4, 63 Nieukerken, J. J. van, 1930, 55, 72, 85, 106 Nieuland, J., 1914/15, 52 Nieupoort, de rentmeester, 1914/15, 69, 112 Nieupoort, slag bij, Nieupoort, H. van der, 1914/15, van, 1914/15, 1914/15, 1924, 253 1914/15, 73 Nieupoort, mr. W., Nieupoort, W. C., Nieuvelt, de adv., Nieuw Rozenburgstraat, 1924, 477 Nieuw St. Petersburg, café, 1925/27, Nieuwburch, Huis te, 1928/29, Nieuwburg, Cornells van Eg- mond van der, 1924, 400, 410, 415 Nieuwcourt, de huysinge van de vrouwe van, 1914/15, Nieuwe Groenmarkt,, 1925/27, 1913, 11, 1914/15, 75, 1925/27, 20, 1913, 1916. 1923, Nieuwe Kerk, 1914115, 1921/22, 1925/27, 74, 82, 93, 1930, Nieuwe Kerk, de teraarde bestelling van Johan en Neuman, Jan Christoffel, 1928/29, 64 1917/18, 109 1914/15, 212 1925/27 85 1914/15, 93, 111 Hoogwert, de, 1924, 388 Nibbeling, de wed. A., 1914/15, 146, 151 Nickelman, Kar. Lod., 1914/15, 268, 336 1914115, 88 Middel- 1924, 203 1917/18, 134

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 292