TH ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. Nootdorp, 38 Nott, mr. O Obdam, huis van, 24 Ockenburg, Nutsapotheek, Nutsspaarbank, Nuwenveen, de, Nuijts, David, Nyelantstraat, 52 34 Ockenburghstraat, Ockers, C., Ockers, J., te, Nijpels, Biz. 1913, 143 der, 1913, Nygh, Agatha, Nijhoff, M„ Nijhoff, Wouter, Nijland, dr. A. H., Nijman, Jan, Nijmegen, Nijmegen, het buitenkerkhof 1917)18, 150 A. J. E., 1925127. 330 1914)15, 1914115, 244, 311 37 1921)22. 125 Obdam, Wassenaar van, 1919120, 96 Obligatieleening der porce- leinfabriek, Observatorium, 1924, Ochtervelt, C. L. van, 1928129, 230 (nt. 2) 1917H8, 85, 1925127, 32 1924, 477 1914115, 111 1914115, 105 1914)15, 242, 1924, 86, 74, 194, 208, 213 Noppen, ds. L. M. van, 1923, 155, 1925127, 321, 1928129, 382 1913, 49 1914115, 345 Notulen v. Raad, Noviomagum, i Novossilsoff, von, Noyon, mr. T. J., Noys, M. du, Noys, P. du, N. T., Nulle.’c. J., Numans, juffr., Nunez, Hernau, Nuseken van Nyenrodestraat, van, 1925127, 293 Nijes, 1924, 305 Nijevelt, maarschalk v. Zuij- len van, 1921)22, 166 Nyewenroden, Ghiisbrecht v., 1919)20, 37 1914115, 72 1925127, 308 1925127, 308 1923, 159 1921)22, 186 1923, 15, 16 Nijpoort, M. van, 1914)15, 42 Nijverheid in de Middeleeuwen, 1930, 78 Nijverheidstentoonstelling 1923, 143 Norenburch, J. van, Noseda, Notarieele Protocollen, 1930, 64, 89, 90, 94, 98, 99, 106, 107, 109 Notarissen in Nederland, Broe derschap van, 1923, 141 Noteboomstraat, 1921122, 235 Noto Soeroto, Raden Mas, 1925)27, 308, 1928)29, 370 1924, 388 Notten of Otten, Abr. van, 1914115, 54 d. Provisioneele 1913, 224 1925)27, 28, 29 1913, 284 1928129, 387 1914115, 32 1914)15, 32 1928)29, 387 1924, 498 1913, 1917)18, der Veen, 1919)20, Nut van 't Algemeen, De partementale school van de Maatschappij tot, 1913, 182 1921122, 175 1923, 147, 149 1919120, 37 1913, 40 1925127, 293 Nyemansgadinge, Claes, 1919)20, 46 Nyements, Claeskin, 1919)20, 55 Nijenburg, van de, Nijenburg, jhr. J. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 295