ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 275 Biz. 71 97 15 Oestgeest, 71 1) 72 79 Ollefen, Odé, prof., Odijk, Jan van, Odijk, Willem heer van, 53 78 Ogten, A. van, Ohmstraat, Oirschot, juffr., Oirschot, J., 1916, 164 1925/27, 294 1928129, 380 1928129, 248 Offermans-van Hove, mevr., 1928/29, 270, 320, 324 Olivier, Cornells, Oliviersz., Jan de Bie, 1928/29, 56 1925/27, 194, 197, 198 Olmstraat, 1921/22, 235, 1923, 127 O.L. Vrouwegilde, Olden, mr. Roelof Officium, 1924, 76, 77 O. G. Heldringschool, 1928/29, 391 Offenbergh, juffr., Offenbergh, Chr., Offenburgh, Anna, Offenburgh, Cristina, Offenburgh, Elisabeth, 1916, 164 Offenburgh, Maria, Offenberglaan, Offerhaus, dr. J., Offermans, L., Oever, Jan van, Oeveren, Griette van, 1919/20, 51 Offem, S. v. d. Does heer van, 1914/15, 66 -- - - - 1914/15, 1914/15, 52 1916, 164 1916, 164 1913, gen. Witte J. G. van, 1913, 193 202, 210, 213 Oldenbarnevelt, Francoise van, 1921/22, 187 Oldenbarnevelt, Maria van, 1913, 39, 1921/22. 132, 147, 178 Oldenbourg, Rudolf, 1928/29, 11 (nt. Oldenburgh, graaf Anton Gunter van, 1913, Oldersom, G. S. Biz. Ockerse, ds. W. A., 1917/18, 165 Ockersen, Adriaen, 1924, 316 Octaviano, Francesco Giovanni, 1914/15, 170 Octrooi-aanvragen voor por- celein-fabricage, 1914/15, 237, 299—311 1923, 1928/29, van Nassau 1914/15, 63, 1917118, 121 Oefening en Stichting, Chris telijke Zangvereeniging, 1923, 156 Oehlmann, 1928/29, 129 vlg. Oem van Wyngaerden, 1919/20, 39, 61, Oesterlinck, Harman die, 1919/20, 47, 57, 59 Oesterstraat, 1921/22, 231 Oestervant, de here van, 1919120, 33 1924, 105, 123, 419, 420 1919120, 32 van, 1914/15, Oleanderstraat, 1921/22, 235 Olen, H. van, 1914/15, 91 Olie, Johannes, 1928/29, 53 (nt. 1) Olivier, Cornells, 1913, 20, 24 Ogle, Utricia, 1917/18, 59, 72, 92, 122 1924, 378 1921/22, 240 1914/15, 26 1914/15, 79 O. L. Vrouwe ter Noot, 1917/18, 171, 1923, 129 1916, 34 van, 1917/18, 163 Oldenbarneveldt, mr. Johan van, 1913, 15, 1914/15, 142, 1917/18, 14, 1919/20, 105, 1921/22, 122, 131, 132, 135, 170, 171, 173 (nt. 2), 178, 191, 1924, 8, 11, 42, 53, 480, 1925/27, 70, 82, 1930, 29, 95, Oldenbarneveldt, Maria Pe- tronella van, Oldenbarneveldt Tullingh, mr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 296