276 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. Oostduinlaan, 24 80 Oostpleijn, i 1924, 351 44 98 1921/22, 179 1914/15, 45 83 79 Onderwater, juffr., Onderwater, Aldert Janss., 1917/18, 144 1913, 66 1914/15, 232 1914115, 76, 115 Oltmansstraat, Oly, Cā€ž Olijfstraat, Om en bij, het, 1925/27, 290 1914/15, 89 1924, 134 1916, 106, 108, 125 Oom van Wingaerden, Tiel- 1916, 100 65 1921/22, 240 bebouwing, 1924, heer van, Oosterland, Johs., Oosterling, J. G., Oosterman, J. Th., Oostervant, Willem van, 1916, 5, 11 Oosterwijk, heeren van 1921/22, 124 Oosterwijck, Severijn, 1914115, 69, Oosterwijk Bruynstraat van, Biz. 1921/22, 244 1914115, 85 1923, 126 1925/27, 86 Omliggende gemeenten, stra- 1928/29, 355 Oosthoek, 1913, 215, 229 Oosthuijsen, Petrus Judocus van, 1928/29, 57ā€”60 Oosthuisen geb. de Jongh, mevr, van, 1928/29, 61, 64, 68, 70, 206 Oostpleijn, 1924, 92 Oostpoort, 1924, 162, 1928/29, 21 Oostveen, 1924, Oostvoorne, 1923, 122, 1930, Oostzanen, Jacob Cornelisz. van, 1721, der Vereenigde Nederlan den, Algemeene, Oostdorp, J. van, Oostduinen, 1924, 451, 452, 1925/27, 22-24, 35 1921/22, 230, 1925/27, 297 1913, 39 Oosten, J. Cl. van, Oosten, de wed. van J. C. v., 1914/15, 42 Oosten, ds. W. H., 1925/27, 338 Oostenrijk, Isabella van, 1925/27, 104 (nt. 2) Oostenrijk, Maria van, 1924, 134 Oostenrijk, Maximiliaan van, 1924, 134 Oosterbeek, 1924, 197 Oosterland, C. de Jonge 1913, 22 1921/22, 119 1913, 46 1924, 495 Onderwater, Cl. J., Onkruit, Th., Onsel, D. van, Ontdekkingsreizigers, straten genoemd naar, Ontginning en recht van, 1924, 88 Ooievaar, brouwerij de, 1913, 185 Ooievaarlaan, Oom, mr. A., Oom, Jan, Oom, Tielman, man, Ooms (Oom), H., 1914/15, Oordt, de wed. van J. van, 1914/15, Oorthout, Jan, 1913, Oost-Ambacht, 1919/20, 4, 6, 1924, 85, 100, 190, 191, 193, 199, 213 Oost-Escamp, 1913, 65, 1924, 181, 189, 192 Oost-Friesland, Rudolph Christiaen graaf van, 1913, 70 Oost-Ind. Compagnie, 1913, 185, 1917/18, 21 Oost-Indische Maatschappij ten genoemd naar, 1921/22, 230 Ommeloep, Clays, 1919/20, 24, 36 Ommeloeps, Willem, 1919/20, 21 Ondercoster van de Groote Kerk, 1916, 104 1914/15, 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 297