278 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 81 80 66 27 23 26 Herv. Gemeente, Oudemansstraat, Oudenbosch, Oudhoff, P., Oudhuijs, ds., Oudin, Cesar, 10 80 Overbeek, P. P., Overberg, Frans, Overduin, metselaar, Overdunen, M. C., Overduyn, Arij, 56 26 1914H5, 340 1925/27, Biz. 1914115, 106 1921122, 130 166, 182 Biz. Óudshoornstraat, 1923, 127 Oultremont de Wegimont, Henriette Adriana Ludovi- ca Flora gravin d', Overschie, Oudewater, 1923, 122, Oudart, N., Oude Hof, (nt. 2), 163, (nt. 1), 1924, 35, 1925/27, 61, 71, 80, Oude Hof in 't Noordeinde, de tuin van 't, Oude Mannenhuis, Oude Mannen-, Vrouwen en Weeshuis, Oude Molstraat, Oude Niedorp, Oude Rijn, Out-Haerlem, heer van, Outhoff, P. P., Outhoirn, Willem van, 1924, 104 (nt. 2), 105 (nt.) van L. 1914/15, 105 1925/27, 293 44 1928/29, 182 (nt. 1) C. Fannius 1914115, 22, 111 1914/15, 74 Ouwerkerck, H. sau heer van, Ouwerkerck, de H. N. van, Oven, Ro van, 1924, 478, 479, 488, 1925/27, 299, 300, 317, 1928/29, 359 Oven, Samuel van, 1919/20, 118 Ovenzijdewinde, 1923, 110 Overbeecq, J. G. van, 1914/15, - - - - 1914/15, 105 1925/27, 212 Overburch, Bennekiin van, 1919/20, 26 1913, 107 1914/15, 82 1914/15, 75 Overduyn, de wed. D„ 1914/15, 82 van, 1913, 47 1914/15, 59 1925/27, 148 1930, 1923, 1925/27, 1923, 31 (nt. 1) 1923, 123, 1925/27, 98, 99, 130 Oude Vette Hen, 1923, 147 Oude Zijl, 1924, 197 Oudelieden-Gesticht der Ned. 1924, 490 1928/29, 349 1916, 123 Oudendijk Pieterse, F. H. A. van den, 1925127, 311 Oudenhoven, Jacob van, 1923, 115, 116 Ouderkerk, 1923, 31 (nt. 1), 1924, 198 Oudermeulen, C. J. van der, 1913, 285 Oudermeulen, E. v. d., 1913, 286 Ouderschie (Oudeschie)zie 1924, 105, 433 1921122, 194, 1924, 100, 1925/27, 116, 125—127 Oudewater, J. C„ 1913, 41 Oudheusden van Achtien- hoven, T. W. M. van, 1913, 287 1914/15, 100 1924, 377, 385 1917/18, 94 Oudschans Dentz, F., 1928/29, 364 Outshoorn, de wed. W. van, Ouwenlaan, van, Ouwerick, H. van, 1914/15, van Nas- 1914/15, wed. van 1914/15, Overhaegen, Fr. Overklift, C. van, Overlangbroek, Overman, L„ 1913, 56, 1928/29, Overmeer, Wijer Gerrits, 1913, 56, 1928129, Overschie, (zie ook Ouder schie), 1923, 94, 95, 122, 1924, 409-411

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 299