1 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 281 Biz. 68 31 Pate dure, van 76 Pasteur, Instituut, Pasteurplein, Pasteurstraat, Passau, Hendrik Sliek graaf tot, Passchiersz, Dirck, Passy, Frédéric, Pater, P„ Pate tendre, Paul, P. P., Paul Gabriëlstraat, Pauli, Antonio, Paulus, Pieter, Paulus Potterstraat, Pauw, Paijne, Peaux, R., Pecknis, Pieter, Pecquin, J., Peelen, mej. I., Peer, J. van, 56 56 42 16 50 72 95 Pauw van M. J. Ridder, Pauwelse Pulier, Pauwenlaan, Pavia, Paviljoen 1913, 69 1916, 171 1928/29, 294 Pastenburgh, Clara van, 1916, 166 1923, 159 1928/29, 353 7928/29, 349 Pasteybakker, Cornells de, Patijn, Denik, Patijn, D. W. A., Patijn, mr. J. G., Patijn, mr. Johan, Patynmaker, Godwert de, 7976, 106 Patijnszn., Dammas Moy, 1919)20, 56 1928129, 372 1925127, 295 1924, 406 1921122, 158 1924, 477 1917/18, 84, 204, 7923, 78, 1924, 42 Patras, Abraham Patrijslaan, Patijn, mr. 7976, 22, 29, 103, 106 Pastoorslaen, 1913, Pastoorswarande, 1919)20, 3, 1924, 201, 1925127, 52 1914)15, 230, 247, 265 vlg. 1914/15, 53 1914115, 230, 247, 259, 265 vlg. Pathodia sacra et profana occupati, composities v. Huygens, 1917118, 72, 129 1925)27, 78 1925'27, 290 J. A. N., 1925)27, 233, 326, 7930, 96, 112 Patijn, Officier van Justitie 1925)27, 247 7973, 249 7973, 200 7930, 7928/29, 7973, 28, 1914)15. 16, 1914)15, 41, 107 1924. 378 1924, 376 7973, 22 7973, 64 Pauw, mr. M., Pauw, M. J., Pauw, M. S., Pauw, R., Pauw, S., Pauw, Willem, 7927/22, 196, 197 Pauw heer v. Achtienhoven, I., 1914)15, 16, 41, 115 Pauw heer v. Bennebrouck, Adr., 1914115, 68, 110 Pauw heer v. Heemstede, G., 1914115, 16, 74, 112 Pauw heer van Hoogersmil- de, jhr. M„ 1914/15, 16, 68 Pauw heere ter Horst, R., 1914U5, 16, 50, 62, 110 Wieldrecht, mr. 7973, 286 7924, 96 1925)27, 290 1925127, 123 van de Witte, 1928129, 359 Paviljoensgracht, 7974/15, 93, 1925127, 75, 251 7924, 388 7928/29, 75, 7927/22, 139 (nt. 1) 1914115, 7930, 1914115, 61 Pauw, A. C., Pauw, Chr., Pauw, Dirk, 1914115, 16, 50, 115 Pauw, mr. J. Biz. Pauw, kapitein de, 1925)27, 276 Pauw, de raadspensionaris Adriaan, 1913, 23, 67, 1914115, 16,53,68,1919)20, 94, 105, 7924, 1914115, 1914)15, 41,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 302