288 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Bk. 18 93 8 53 44 11 80 27 Prinsenhage, Prinsenhof, het, Primulas traat, Prins Jr., D., Prins Dzn., J. L., Prins, J. M., Prins Hendrikstraat, 76 73 Processieverbod, Proest, Gherit de, Pruimenlaan, Pruimenplein, Pruisen, 33 55 Prise, M. de la, van 1917/18, 156 Puelgen, 1924, 105 Puisars, Catharina de Vil- Pronk, L. L., Pronkstraat, Proost van Friesland, Protestantsche kerk, eere- dienst der, 1917/18, Provinciale Staten, 1924, 26, 27, 39, 40, 43, Provisioneele Repraesentan- ten des Volks van Holland, 1924. Provoost, G„ 1914115, Prudens van Duysestraat, 1928/29, 355 1928/29, 348 7928/29, 348 1924. 365 Pruisen, koning van, 1925/27, Pruisen, Prins Frederik Hen drik Albert van, 7973, 281, 7928/29, 181 (nt. 1) Prulensin, E„ 1914115, 30 Pruijsser, de wed. P. de, 1913, 50 Prijzen van graven, de, Prinsentuin Prinses Douairière, van Solms) 83-86, 90-92, Biz. Corwin, Jan Baptist, 1928/29, 54 Predikheerenklooster, 1917/18, 138, 7927/22,126,1924. 273, 280, 1925/27, 58 Prefectuur, gebouw der, 7927/22, 163 Prelevementen in 1813, 1913, 245 Preijs gezant van Zweden, 7973, 82, 88, Prielmeijer, baron van. Priuli Doge Antonio, Processen van St. Joris, 1916, 26, 119 vlg. 7923, 141 7976, 108 Promenade, de, 1917118, 139, 1925/27, 84 Pronk, A., 1914/15, 152 Pronk, C„ 7923, 31 (nt. 1), 101, 7930. Pronk, Jacob, 1913, 225, 227, 248, 249, 7923, 12, 13, 7930, 49 1914/15, 146, 150 7927/22, 250 7976, 121 Printers des draperien, de, 1919/20, 67 1925/27, 304 Venetië, 1917/18, 1921/22, 148 (nt. 2) 1924, 475 1924, 472 1924, 472 7928/29, 387 1924, 477 Prins Mauritsschool, 1928/29, 378 Prins Willem I, standbeeld voor, 1913, 289 Princessegracht, 1913, 11, 1914/15, 4, 7976, 190, 7923, 157, 1924, 13, 92, 1925/27, 67, 68, 76, 79, 86 Princessetuin, 1925/27, 67 Prinsegracht, 1913, 11, 1914/15, 4, 6, 97, 98, 100, 7976, 160, 1921/22, 89, 1924, 245, 1925/27, 69, 70, 75, 1924, 1917/18, 4, 1925/27, 102 7973, (Amalia 1917/18, 94, 97-105, 111, 113, 120, 124, 125 Prinses Juliana, 1928/29, 387, 389 Prinses Royale, 1917/18, 58, 79, 80-83, 85-87, 97-102, 107, 111, 1924, 21, 22, Prinsestraat, 1914/15, 36, 37 7924, 90, 496, 1925/27, 246

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 309