J ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 289 Q 79 1914115. 3 65 18 73 47 van 75 84 75 36 Queborn, S., 19 Pulchri Studio, Pupillenschool, Purmerend, Pijman, G. J., Pijnacker, Pijnakkersche sluis, Pijnboomstraat, Pijper, Joh., 1914115. 1914115, 1914)15, 1914)15. 22, 61 47 34 34 48 59 41 87 57 52 26 26 24 39 57 32 23 Pijpers van Delft, Pijpers van Leiden, Pijpre, C. de, Pyramé et Thisbé, opéra van Rebel en Francoeur, 1914115, 190 Quartelaer, Cornelis, Quartelaer, Elizabeth, Quartelaer, J„ Quast, P., Quavere, de wed. Johan de, Quebin, mr. Putmans, P., Putseys, mr.. Putte, S. van der, Putten, Putten, heer van, Putten, B. van, Putten, P. van, Puttenschestraat, Putter, J. de, Putter, de wed. van C de, 1914115, Putter, S. de, 1914)15. Puttershoek, P. Boele heer van, 1913, 42, 1914115. 46, Puttershouck, de vrouwe van, 1914115. Puijsieux, de, 1921122. 177 Puyt Haencken, 1919120, 20, PijL 1914115. 109, 110 Pijl, A„ Pijl. E., Pijl, J„ Pijl, M„ Pijl, Philippus, 28, 39, 59, 1921122, 216 1921122. 189 1923, 109. 1924, 105, 205 Pynacker Hordykstraat, 1928129, 352 1924, 212 1921122. 235 1914)15, 210 - 76 Puijt, Jan de, 1921)22, 155 (nt.l) 1914)15, 1914H5, 39, 40, 107 80 83 69 Queborn, B., Queborn, C. van, Queborn, de wed. van mr. D., 1913, 1914115, Bk. liers vrouwe van, 1921)22, 206 1923. 150 1913. 182 1921)22, 149—161 Purmerent, mr. D. van, 1913, Purtyck, J., 1913, Puteanus, Erycius, 1917118. 37, 41, 1913. 1913. 190 1913. 59 1923. 112 1919120. 1914)15 58 1914115, 1921 22, 247 1914115, Quackelstein, Fr., Quanjer, Luit.nt.-Generaal A. A. J„ 1928)29. 388 Quant, C. P. van Binckers- horst geseyt, 1914115, Quarles, 1928129, W„ 1914)15, 1917118. 1913, 197, 239 1924. 384 Ufford, jhr. E., 1928)29, Quarles van Ufford, jhr. G. C„ 7928/29, Quarles van Ufford, jhr. H. L„ 7928/29, Quarlesstraat, 1928)29, 352 Quartelaer, burgemeester, 1924, 309 7973, 7973, 7973, 1919)20, 123 van mr. 1914115, Jan, 7976, 106, 108, 111, 112, 125 1914115. 1914115, Bk. 7976, 115 7976, 115 7973, 49 Quarles, C. en Quarles, Francis, Quarles, J. J., Quarles van Ufford, Quarles van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 310