292 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 10 36 93 93 57 Regt, J. W. A., Regt, W. M. C„ TZ-Ï1-L T\T: 43 van, van 47 44 93 93 91 com- 7923. 1924, 388 Regout, mr. Rees, M. J. van, Rees, R. Ph. A. van, 1925/27, 336, 1928/29, 73 Reesstraat, van, 1928 29, 352 Regenbooch, Barthout Jacobsz, 1914/15. 78, 1925/27. 89—93 88 Reepstraat, Rees, C. F. van, Rees, mr. H. A. van, 1928129. 391 1914115. 97 Reigersman, de thezaurier, 1917/18. 163 Reigersman, mr. J. F., 1914/15, 244, 313 vlg. Reinders, H., 1928/29, 391 Reindorp, kapitein, 1928/29. 145 vlg. Reindorp, schipper, 1928129, 140 Reischach, M. A. B., von, 1914/15. 281 1930. 49 Reiss, Reisvereeniging, Nederland- sche, 1923. 133 Reitenbach, G., 1913, 98 Reitsma en van Veen, 1923, 121, 122 Reizen van Huygens, ver schillende, 1917/18, 96, 97, 101, 103, 104, 110, 116, 118 Rekenkamer, de, 1913, 10, 1921/22, 189, 1924, 39, 45, 48, 62, 70, 91, 160, 164, 177, 179, 1928/29. 27 (nt. 2), 29, 30 (nt. 1), 31, Rekenkamer, Nationale, 1921/22, 189 Rembrandt, 1914/15, 131, 1917/18, 8, 36, 61, 1924,67. 1928/29, 324, 1930, Rembrandts traat, Remouchamp, dr., Renaud, Renaud, J. P., 75 1924, 477 1925/27, 27 1928/29, 248, 259 1914/15, 234 Rencorel, Josephus de, 1921/22, 201 Rendier, ds. 1913, 117 Rendoro, Brigitta Joanna, 1921/22, 187 Rendorp van Marquette, jhr. J., 1913, 286 Renée, dochter van Lodewijk XII, 1925/27, 104 Biz. Reede, G. van, 1914/15, 48 Reede, Johan, van 1917/18, 126 Reede, Wilhelmina Henriette van, 1921/22, 179 Reederij, Permanente missie uit de, R(h)eenen, prof, van, Reenen, jhr. mr. J. H. 1923, 150, 1924. 486 Reenen, Johanna Philippa van, 1930, 5 1921122. 248 1928/29. 268 Regenboog, familie, 1925127, Regenboog, Anna Elisabeth, 1925/27. Regenboog, Elisabeth, 1925/27, Regenboog, Jacobus, 1925/27, Regenboog, Maria Catharina, 1925/27, Regenboogh, Hendrik, 1925127. 90, Regentesse-kerk, 1928/29, 376 Reggestraat, 1921/22, 236 Registre civique 1811, 1913. 163 Regnault, monsieur, 1914/15, 62 L. H. W„ 1924, 1928/29, 66 (nt. 1) 1928129. Reigersberch, Nicolaes van, 1917/18. 44. 45, Reigersberg, M. van, 1914/15,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 313