J. J, ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 295 Biz. Biz. Robben, herbergier, I. 38 mr. Roclaes, P., Rodd, Rode, G. H., Rode, Niels, Rodenbachstraat, Chr., Rodenburgh, Jac. Rodenrise, Rochussen, J. J„ Rochussen, jhr. 1914/15, 340, 341 1914/15, 90 61 49 77 78 Roelofsstraat, Roels, Huijbert, Roels, Job., Roeltgen, Pieter, Roemer, C. F. J„ Roeloffs, G., Roeloffs, H„ Roelofs, Willem, 50 33 33 Roel, C. H„ 1914/15, Roelandts, B„ 1914/15, Roelants, wed. J. Ravens, C„ 1914/15, Roeien, Pieter, 1916, Roelkiin te Hoesden, 1919/20, Roëll, jhr. J. A., 1925127, 324 Roell, jhr. mr. dr. W., 1925/27, 334 1914/15, 31 1924, 260 1923. 132, 1925/27, 310 1921/22, 243 1928/29, 343 1914115, 32 1925/27, 143 1913, 283 Roemer Visscher, Anna, 1921/22, 58 Roemer-Visserstraat, 1924, 475 Roemers, Anna, 1917/18, 14, 20, 36, 56, 128 Roepel, Christiaan, 1916, 178 Roepel, Coenr., 1916, 178 Roer, 1928/29, 203 Roermond, 1928129, 20 Robbers, H„ Robbert, A., Robbrechts, C., Robbrechts, Jan, 1919/20, 25, 26 Robert, Robert, G„ Roberti, gouverneur, 1928/29, 159 Robijn, D„ 1914/15, Robijn, Th., 1914/15, Rochefort, P. A. de, 1914115, 290, 326-328 Rochemont, Ch. F. de, 1923, 150 Rochemont, baron Quinette de, 1913, 231 Rochoir, le, 1914115, 174 Rochus de vleeschhouwer, 1916, 1913, 284 1913, 286 1913, 59 1924, 388 1914/15, 234 1914/15, 232 1928/29, 355 Rodenburch, de erfgen. van 1914/15, 68 1928129, 364 1923, 108 Rivieren, straten genoemd naar 1921/22, 235 Riviervischmarkt, de, 1917/18, 158 R.K. Emigratiecongres 1928/29, 393 R.K. kerk Oude Schevening- scheweg, 1928/29, 392 R.K. kerk Sportlaan, 1928129, 379, 381 R.K. Openbare Leeszaal, 1928/29, 378 1916, 42, 112, 120 1924, 482, 483 1913, 1913, Rodenrijs, hofstede, 1921/22, 173 (nt. 1) Roder en Verbeeck, de fa., 1924, 248 Rodere, mr. Gerard de, 1914/15, 23, 83, 1924, 346 Rodere, M. M. de, 1914/15. 83 Roderre, deurwaarder de, 1913, 22 Rodolfo, kardinaal, 1928/29, 333 Rodrigues da Costa, M., 1914/15, 210 Rodriguez, Pereira, A., 1923, 157 Roedig, J. C„ 1914115, 233 Roel de Snider, 1916, 22, 29, 103, 107 23 88

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 316