296 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 37 I 58 74 Ronat, Rondeboschstraat, Ronger, Christiaan, Roochen, A. H., Rooclaes, A., Roodborstlaan, 57 62 64 95 71 55 Rcmbout, J., Roincl, Jan, Romero, Juliaan, Romers, A., Romeyn, mr. Romph, P. A., 1913, 1914/15, 1914/15, 1924, 447 1913, 100, 1917118, 148 1914/15, 1914/15, Rollet, Rolvink, F. J. J„ Rolzaal, Rom, N., Romain, Roman, L„ Romans, de wed. Roos, A. C„ Roos, P. de, Roos Christiaansz, Adriaan, 1928/29, Roose, Fr„ 1914H5, Rooseboom, president, 1923, 79, 80, 85, 79, 80, 85, 93, 1921122, 200, 203, 206 Rooseboom, mr. W.,79/4/75* 222 Rooseboomstraat, Roosenboom, mr. Roeskin, Gherijt, Roeskin, Jacob, Roessingh, dr., Roessingh van L., Roestgen, Jacob, Roeteringh, G., Roetringa, G. D., Roeykiin, ln!r 1928/29, 352 H„ 1914/15 50, 1917/18, 173 1923, 31 (nt.l) 27 86 36 Roodenrijs, J„ Roomhuis, Roomsch-Katholieken Oud-Bisschoppelijke Clere- zy, Roon, Roon, C. C. van, Roon, C. Cl. van, Roon, Z. C. van, Roos, Roos, metselaar, Biz. 1919/20, 51 1919/20, 60 7924, 248 Iterson, F. H. 1928/29, 381 Roessingh Lidink van Sin graven, A. J., 1913, 286 Roest, mr. A. J., 1930, 47 Roest, Jonge Gerijt, 1919/20, 42 Roest van Alkemade, Theo- door Jan baron, 1928/29, 183, 190 (nt. 1) - 56 54 28 48 Blz. Romswinckel, 1921/22, 208 Romswinckel, A. F. J., 1928/29, 75 1914/15, 207 1923, 126 1913, 103 7973, 1914115, 192H22. 233 Roode Kruis, 1923, 16, 155, 1928/29. 389 Roode Leeuwstraat, 7923, 126, 127 Rooden, J. van, 1914/15, 44 Rooden, M. H. van, 1914U5, 82 Roodenburg, A. C. W., 1928/29, 382 7923, 20 7924, 162 v. d. 1919120, 1914/15, 1913, 1919/20, 30, 31, Roggenba chEllinkhuijzen, weduwe, 1924, 248 Roghman, R., 1923, 30 (nt. 1) Rogool, de wed. van Joh., 1914/15. RohanChabot, chevalier van, 1914/15, 203 Roland graaf van d'Aval Montmorency, Guy Claude, 1914/15, 198 Roland Holst, R. V., 1928129, 370 1914/15, 207 7925/27, 326 1925127. 50 7924, 377 1914/15, 346, 352 1914/15, 20, 112 van P., 1914/15, 34 7924*485 1919/20, 61 7924, 5, 411 1914115, dr. H. J., 7930, 1914/15, 83 1914115, 50, 54 Roosenboom, de wed. van Job., 1914/15, 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 317