ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 299 Biz. Biz. 38 42 97 43 90 43 Ruijsch, de wed. Ruyt, H. de, Ruyter, begrafenis 37 31 63 36 92 74 86 34 93 Ruijter, wed. P. E. de, Ruyter, Th. de, Ruyter, Willem Jacobsz den, 36 70 72 57 43 41 47 29 40 Ruijterstraat, de, Ruyven, D. van, Ruyven, W. van Ruijter, mr. Ruyter, Jacob, Ruyter, Jan den, Ruyter, Joh. de, Ruyter, J. L. de, d. Hage, 1913, 1914115. 152 Ruyt, Th. de, Ruytenberg, E. L. 1914/15, Wassenaer beer van Starrenburgh en van, 1914/15, Ruyven, heer in Spalandt, P. van, Rijck, Hugo van, Rijckaert, de wed. Rijn, A. van, Rijn, C. M. van, Rijn, generaal-majoor dr. J. W. van, 1928129, 389 Rijn, de wed. Rijff, H„ Rijgersman, Rijke, mr. A. J. B„ Rijke, mr. M., 1914/15. 1914/15. 176 van J., 1914115. van J. van, 1913, 1919/20. 45 Ruyter van Steveninck, A. de, 1928/29 74 1924. 477 39 Rijckaert, Susanna, 1917/18, 121, 1928/29. 35. Rijcke, Corn., 1914/15, Rijcke, R., 1914115. Rijckevorsel, familie van, Ruysch, J., Ruysch, Nicolaas, Ruysenaers, jhr. mr. 1924, 22, 30, 1924, 284 1928/29, 322 1923, 123, 1925/27, 23, 24, 26—31, 33—35, 37, 116 1914/15. 92 1928/29. 75 Ruygrock, de wed. L. B„ 1914/15. 104 1914/15, 65 Albrecht, 1921/22, 144 1914/15, 1928/29, 70, 328 Rijckevorsel, jhr. van, 1928/29, 60 Rijckevorsel, jhr. T. van, 1913, 283 1914/15. 60 1924. 384 1923, 153 1930, 102, 112 Rijksinkomstenbelasting, 1924. 463 Rijksmuseum, 1924, 22, 30, 66 Rijksontvanger, Rijmer, Joost, Rijn, Ruygrock, P. H., Ruijl, mr. Albrcch Ruyl, Maria, 1914/15, 29 Ruijll, Gerard van, 1921/22, 222 Ruys, Cl. L. van, 1914/15, 94 Ruijs, Cor, 1925/27, 317 Ruijsch, de commis, 1914/15, 108 Ruysch, C., Ruijsch, C. en Ruysch, F. A. C„ Ruysch, de wed. secretaris G., Ruijsch, H., 1913, J., 1914/15, 1928/29, van den 1913, 1913, 47. 1914/15, van H., 1914115, 1913, 1919/20. L. H„ 1913, 286 Ruijt, de procureur de, 1914/15, 28 1914/15, 53, 110 Ruyt, de wed. L. de, 1914/15, 1914/15, van, 1924, 494 Ruytenburch, A.. 1914/15, 66 Ruijtenburch, jhr. Johan van, 1921/22, 214 van de, 1917/18, 126 Ruyter, M. Azn. de, 1913, 143, 1921/22. Davids de, 1913, 1919120. 1919120. 1914/15. 1914115,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 320