300 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. Ryxen, monsieur, 106, S 1913, 74 v. 43 49 132, 55 68 1925/27, 93 122, 123, 1914/15, 1914115, 3 60 74 42 15 79 31 Rijn, L. van, Rijndijk, Rijnland, d, Duijn 1914/15. 1919:20, 36, 39, 1923, Sacristy, Sadëestraat, Sael, dr., Saelmaker, Jan, Saemweg, Saenredamstraat, Sage, Guillaume le, Sage, P. le, Saige, G, le, SaintSaëns, 1928/29, 1924, 1925/27, 307 smid uit, 1914/15, 338 Rijt, D. Laurens van, 1914/15, 1928'29, Sabarer, architect, Sabbathswandeling, Sabbe, M„ Sablé, een Sabonadiare, Maria Anna, 1921/22, 1928/29, 1928129, Rijnswoude, Rijnweg, Rijp, C. van, Rijp, J. G. van, Rijsbeeck, B. van, 1914115, Rijsbergen, IJ. van, Rijslag, Biz. 1914/15, 105 1925/27, 129, 130 1923, 81, 122, 1924, 4, 39. 74, 99, 105, 120, 121, 188, 196, 202, 204, 210, 211, 219, 417, 1925/27, 33, 116 Rijnland, baljuw van, 1925/27, 129 Rijnsaterwoude, 1924, 105 Rrnsburg, 1919120, 35, 1923, '122, 1924, 419, 420, 1925/27, 35 1925/27, 148 1925127, 32-37 25 78 18 49 1925/27, 289 Rijsoort, mr. C. van, 1914/15, 25 Rijssel, 1923, 79 Rijswyck, Joris van, 1925/27, 185 Rijswyck, N. heer van, Rijswijk, 1921/22, 118, 119, 31 (nt. 1), 111 (nt. 3), 1924, 74, 104, 105, 198, 204, 488, 490, 499, 1925/27, 10, 12, 13-17, 19. 23, 24, 26, 37, 131, 150, 157, 167, 1930, Rijswijk, heeren van, 1921/22, 124 Rijswijk, het kerkhof van, 1917/18, 144 Rijswijk, vrede van, 1930, Rijswijk, vredesonderhandelin gen op het huis te, 1921/22. 179 Rijswijksche sluis, 1924, 212 Rijswijkscheweg, 1925/27, 18 Sabron, F. H. A., Sachse, P. W., Sachthaen, Maerten, 1921/22, 218 Sacramentsgasthuis, 1925/27, 58, 64, Sacramentsgilde, St., 1925/27, 58 Sacramentshuys, ’t Heilige, 1923, 34 (nt. 1 1923, 33 1925/27. 295 1913, 70 1919/20, 47 1924, 197 1921/22, 243 1913, 32 1914/15, 233 1928/29, 30 1923, 70 Sainte-Maure markies de Montausier, Charles de, 1917/18, 109 Sak, de, 1917118, 139 Saksen, Albert van, 1928/29, 181 (nt. 2) Saksen, George van, 1925/27, 104 Saksen Hildburghausen, her tog van, 1916, Saksen Weimar.groothertogin van, 1930, 46, 51, 52,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 321