I ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 301 20 27 mr. E„ van 80 Sant ambacht, Salengre, P. de, Salins, Salm, van der. 94 98 76 77 47 40 64 91 44 40 59 23 de wed. van, en Christoffel der, 90 1919120. 55 1925127. 115 nt. 3) 1917118. 37 1914/15. 65 1917/18. 106, 107 Savary hertog van Rovigo, 1913. 231 Salverda de Grave, J. L. A., Salviati, kardinaal, Samethini, Samme, Ph. de la, Samson, H., Sand. ds„ Sandberg, jhr. Th., Sande, van Santsloot, Saraber, E., Sarphati, dr. Sas, C. en Sas, Sasbout de brouwer, Sasbout, de heer, Sasbout, mr. Sasbout, Joost, Sassen, A., 1913. 1913. 1913. van den 1914/15. H. van, 1914/15. 1916, den 1913. 1913, Sanden, Alb. v. Sander de boogmaker, 1916, Sander, ds., 1913, 107 Sandford, John, 1913, 247 Sandick, O. Z. Biz. Saldemus, Guilielmus, 1921/22, 53 Sale, mademoiselle, 1914/15. 189 1914/15. 63 1917118, 118 1924, 388 Salm, Floris Jacobsz. van der, 1925127. Salm, P. Fl. van der, 1914/15. 83 Salomons Tempel, het huis, 1919/20. 120 mr. dr. 1928/29. 376 1928129, 333 1928129. 268 1913, 50 1914/15. 65 1913. 102, 103 B. W. 1923, 145 Willem 1921/22, 149 Sande Bakhuyzen, H. de, 1928/29, 329 Sande Bakhuijzen, Julius van de, 1925/27. 334 Sandelijn, mr. Arent, 1925/27, 113 d„ 1914/15, 321 17 Biz. Sant, W. van 't. 1928/29. 388 Santbeek, de leidekker, 1913, 77 Santé, Heyn van, 1924, 315 Santen, varkensslachterij van, 1925/27, 267 Santen, Catharina van, Santen, C. G. van. Santen, D. van. Santen, Dir. Santen, G. Savoie, de hertog van, 1917/18. 13 Savojen, mr., 1914/15, 216 Savornin Lohman, jhr. mr. A. F. de, 1923. 137, 145, van, 1921/22, 165, 166 Sandick, ir. R. A. van, 1924, 492, 1925/27, 339 Sandra, da advocaat, 1914/15, 98 Sandra, Anna Maria de, 1928/29, 359 Sanen, de wed. van J. van, 1914/15, Sannes, dr. I. A. H. T., 1923, 150 1914/15, 51 Santen, J. J. van. Santen, de wed. van raadsheer J. van, Santen, N. van, Santhorst, de heer van, 1914115. 1924, 1923, 1924, 450 1914/15, 1914/15. 1924. 331 1914/15, 22 Arnoult, 1921/22. 131 1925/27. 175 1914/15. 352, 1919/20, 132. 1930 66, 78, 79, 82, 84, 86, Sassen, Heyn van, Sassenheim, Saumaise, Sauvage, P., Sauzin,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 322