ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 307 Biz. Biz. 8 1917/18, 164 38 38 1924, 252 18 82 1913, 281 1924, 388 Sierenbergh, Fr., Sierkan, de, Sierren, Arien, 1917/18, 123 1925/27, 295 88 1924, 497 1914/15, 103 1914/15, 46 1914/15, 111 1913, 283 1913, 227 von, van, 1924, 252 Sevenhuysen, Fr. van, 1914/15, 51, Severijn, J., 1914/15, 57 Sevigné, madame de, 1917/18, 109 Sheldon, Gilbert, Sibergstraat, Siburgh, J. B. van, 1914/15, Sicking, dr. E. J., Sicx, M., Sicxty, D„ Sicxty, Joh., Siebold, P. F. von, Siegel, Johan Philip, Sierdorf, baron Franz 1928/29, 109 vlg. 1914/15, 116 1925/27, 267 1913, 66 Segbroeklaan, Segbroekpolder, Seger de uijtroeper, 1924, 343 (nt. 1 1914/15, 73 1914115, 28 1924, 494 1924, 441 Segert, Q„ Seghbrouck, C. H., Segov, M., Segwaert, Segwaert. W. heer van, 1914/15, 92, 107, 1923, 81, Selby, Ch. baron de, Selig, kapitein, Seikart van Wouw, Abra ham, 1924, 252 Seller, Margaretha, 1928129,54, 55 Sem, J. F„ 1917/18. 203, 207—209 Semarang, de regent van, 1925127, 337 Sena, J., 1914/15, 71 Sendler en Zoon, wed., 1921/22, 153 Sepperen, de wed. J. B. van, 1914/15, Scraetsbergen, M. J. van, 1914/15. 103 1925/27, 293 1914/15. 55 1924, 388 1930, 101 1921/22, 234 Serlé, mevrouw, 1928129, 190 vlg. 1924, 203, Segbroek, 1913, 66, 1924, 180-182, 189, 191, 208, 210, 212-214, 1925127, 32, 33, 1928129, Segbroek, de Mient van, 1917/18, 183, 188 1921/22, 229 1924, 467 Serooskerken, Hendrik Tuyll van, 1917/18, 21 Serooskerken, W. R. Tuyll van, Serrario, Manuel, 1914115, 205, 207 Serres, 1917/18, 106 Serruijs, 1924, 388 Servaas van Rooijen, A. J., 1925/27, 1, 339, 1928/29, 33, 1930, 42, 43, 47—49, 51—53, 55, 60, 62, 63, 66, 67, 92, 93, 97, 105, 108 Servaesz, Adam, 1916, 50 Serwouters, Joh., 1914115, 56, 107 Sevender, de heer van, 1914115, Sevenhuizen, A. Bremans vrouwe van, 1913, 29 Sevenhusen, 1923, 108 Sevenhuysen, de heer van, 1914/15, Sevenhuysen, Cornelia Seraetslaan, Sergeant, Gl., Seriassi, Seringenberg, Seringensraat, Sernée, dr. J. M„ 1925/27, 13 (nt. 4) Serooskercke, H., 1914115, 90 Serooskerken, baron van Tuyl van, 1921/22, 153

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 328