ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 308 66 Simon Florisz., 33 53 96 71 Simons, J., 69 51 Silla, J. de, Silla, mr. Laurens, Sillestraat, de, 97 32 84 49 Slachthuiskade, Slachthuislaan, Slachthuisstraat, Slagter, J., 18 44 42 40 40 46 91 21 vlg. 24 Simonss, P., Simonsz, snider Jan, Simpson, Bernard, Simrock, Sinapius, J., Sinder, Jan, Singelgracht, Singels, ir. J., Biz. 1914115, 115 1913, 64 1921/22, 245 Silvercroon van Norshollem, Johan Philip Spierinck, 1914/15, 1924, 406 1919120, 113 Simon Frederik, Simon Jacobsz., Simonet, J., Simonides, Simon, Sisterop, H. G., Six, minister, Six, jhr. C. C„ Six, jhr. E. W. C„ Six, jhr. J. D„ Six van Hillegom, Sixtus, de wed. Daniël, Sixtus, mr. Dirck, Sixty, J., Slachthuisdwarsstraat, 1921122 231 1921/22, 231 1921/22, 231 1921/22, 231 1928129, 373 Slavata, de barones de, 1919120, Slavata, Amalia Margaretha 1917118, 88, 1914115, 1928/29, 359 1921/22, 234 der, 1924, 498 vlg., 228 van, 1914/15, Slingelandt, G., 1914115, Slingelandt, Simon van, 1924, Slingerlant, Dirck Ponsen v., 1928129, Silvius, mr. Willem, Simon, Abraham, Simon Aerntsz., Zonne, 1916, 103 1916, 102, 107, 116, 125 1924, 147 1916, 107 1914/15, 1914115, 26, 1921/22, 38, 48, Simons, papierhandelaars, 1928/29, 66, 69, 1913, 26, 1923, 141, 1924, 460, 472 Simons, mr. M., 1914115, 19 Simons Junior, Abraham, 1919120, 112, 113 Simons Levie, Alida, 1919120, 122 SimonsMees, Josine A., 1928129, 362 1914115, 108 1916, 107 1919120, 121 1928129, 238, 259 1914115, 1919120, 1925/27, 1924, Singendonck, Janneken, 1916, 165 Singendonck, Joh. Isabella Adelaide, 1917/18, 163 Sinjeur Semeynsweg, 1928129, 356 Sint-Catharine misse, 1923, 39 (nt. 2) Sirtema van Grovestins, J. E. N. baron, 1913, 282, 286 gravin van, Slecht, monsr., Slee, dr. J. C. van, Sleedoorns traat, Sleijden, P. W. van Slicher, de raadsheer, 1917118, 148 Slicher, mr. J., 1913, 180, 200, 208, 216 en Slichtenhorst, H, van, 1913, Sliedrecht, 1923, 122 Sliek graaf tot Passau, Hen drik, 1913, Slingeland, A. J. A., 1925127, 319 Slingelandt, dr. A., 1914115, 80 Slingelandt, D. J. van, 1913, 200, 208, 216 en Slingelandt, Elisabeth Biz. 1914/15, 58 1925/27, 257 1913, 281 1930, 106 1925127, 339 1924, 384 van mr. 1913, 1913, 1913,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 329