ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 309 67 80 82 der, 45 42 Smallegange, Smith, John, Sluis, Sluis, de pastoor Sloten, Sloth, E„ Sluimer, D., 61 78 1913, 284 1913, 285 78 74 37 73 Biz. Smallegange, L. E., 1925127, 311 1914/15, 41 1923. 143 Smit, Claeskiin, Smit, C. C. H„ Smit, de erfgen. Slijs, M. van der, Smackuijt alias Snijer, Symon, 1925/27, 185 Smael, J. van der, 1914115, Smagge, Franchoys, 1914115, 56 Smalingh, H. van der, 1914115, 1923, 31 (nt. 1) Sloepstraat, j Sloet, A. H. baron, Sloet, R. baron, Sloet van baron, Sloet van J. Ph. baron, Slupich, Sluijpwijck, Sluyter, T. P., Sluijter, Willem, 14, 15, 26-28, 41, 42, 105 (nt.2) Sluyterman, prof. K., 1930, Slijck, D. W. van der en 't weeskind van M. van der, 1914/15, 1914/15, Sman, L. A., Smeding, H. A. M., Smelt, mej. Wilhelmina E., 1928129, 6 (nt. 1) Smeth van Alphen, H. baron de, 1913, 284 Smeth van Alphen, P. baron, de, 1913. 286 Smid, Jacob de, 1925127, 149 Smids, Ludolf, 1921/22. 193 Smidswater, 1924, 2, 13, 464, 1925127, 1928/29, 337, 338 Biz. 1923, 126, 127 1913, 283 1913, 285 Toutenburg, O. T. 1913, 282 Toutenburg, W. 1913, 282, 1928129, 223 (nt.2) Sloet van Toutenburg geb. Groeninx van Zoelen, Ca rolina M. barones, 1928129, 183, 223 (nt. 2) Slooten, P. van der, 1924, 494 Slootmaker, Claes de, 1916, 22 Slop van drie boeren, 1921/22, 166 Slot, H., 1928/29, 73 Slot, Th., 1928129, 74 Slotboom, W. B„ 1928129, 68, 71 1925/27, 118 1913, 26 1923, 154, 1928129, 382 1916, 123 van der, 1913, 191 1924, 106 1924, 105 1914115, 1921/22, Smit, J. C., Smit, Jan Koensz, Smit, W. A., 1924, 465, 468, 472, 1928129, 69 Smit Kleine, F„ 1925/27, 234- 236, 241, 261, 277, 310, 1928/29, 368 Smith (Smetius), predikant, 1917/18, 34, 150 1930, 75 Smidt, J. J„ Smidt auf Altenstadt, jhr. J. G. O. S. von, 1923, 151 Sminia, jhr. W. van, 1913, 287 Smissaert, mr. J. C„ 1917/18, 213 Smissaert, J. W. H., Smissaert, O., Smit, Annetje, 1914/15, 181, 199 1919/20, 1928/29, van Cl. J., 1914/15, Smit, F„ 1928/29. Smit, H., 1928/29, 6 (nt. 1) Smit, J., 1914H5, 338, 1923. 104, 129, 138, 1924, 8, 26 (nt. 1), 390, 479, 1925/27. 94, 301, 1928/29,374, 1930, 99, 100 1928/29, 231 (nt. 2) 1925/27 185

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 330