ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 312 1914/15, Sorgen, mr. Spangenberg, J., Spangenberg, L., Soutelandelaan, 57 56 Sperwerlaan, Speijk, 27 47 42 95 95 47 47 32 65 Spangen, F. van, Spangen, Jan van, 32 40 88 44 96 9 1914/15, 102 1913, Spanjaard, D.. Spanjaard, Rosa, Spanje, de koning van, 1917/18 79, 93, 101 1924, 313, 314 1924, 490 Spaarnedwarsstraat, Spaarneplein, Spaarnestraat, Spaarwaterlaan, Spade, Cesar, Spaen, Alex, van, Spakenburgschestraat, 1925/27, 297 Ruyven in Spalandt, P. van Biz. leven heer in, 1914/15, 97 Spangen, Cornelia van, 1913, 142 1914/15, 115 1914/15, 39 Spangen, Joh. van, 1913, 142, 1914/15, 39 1928/29, 259 Spangenberg fils,, J., 1928/29, 236 Spangenberg, Johan Lodewijk, 1928/29, 231 1928/29, 236 Spanheim, Ëzechiel, 1917/18, 118 Spanheim Jzn., Frederick, 1917/18, 75, 126 1928/29, 361 1925127, 310 Speck, de wed. van A. der, Speck, C. van Speck, G. van Speck, J. P. van Sotto, Jacob del, Soutelande, de erfgen. van, 1914/15, Soutelande, E. van, 1914/15, Soutelande, de drie kinderen van, Soutelande, J. van, Soutelande, M. van, 1914/15, Soutelande, mr. Nic., 1914/15, Soutelande, P. van, 1914/15, Soutelande, Th. van, 1914/15, Soutelande, W. van, 1914/15, 103 van, 1925/27, 293 Soutenveen, Jan Florisz. uit 1919/20, 20 1913, 1913, 297 49 Biz. Sorgen, L. van, 1914/15, 92 Sorgen, Maria van, 1914/15,22, 23 N. van, 1913, 48 Sotto, David del, 1914/15, 180, 225 Sotto, Gracia del, 1914115, 180 Sotto, Gracia Henriques del, 1914/15, 181, 222 1914115, 180 der, der, 1914/15, der, 1914/15, Speck, M. van der, 1914/15, Specklin, Daniël, 1924, Spectator, 1928/29, 369 Speelman, jhr. H. M., 1913, 286 Speelmans, M., 1914/15, 101 Speer, D„ 1914/15, 75 Spekkenburg, Wouter, 1921/22, 212 1925/27, 290 1923, 31 (nt. 1) Spanije, Jan van, Sparnaay, dr. K. F., Sparre, baron C. G., 1913, 80 en vlg., 1917/18, 146 Spaten wed. van R. van der Vin, Margaretha van, 1914/15, van 1914/15, 1914115, Sowijck, L. C. van, Soyer, Spa, W. de, 1913, Spa, L. van, 1914/15, 82 Spaan, Dominus Johannes v„ 1928/29, 322, 323 Spaan, Joh. van, 1917/18, 158 Spaansche Vloot, de, 1914/15, 141 1921/22, 236 1921/22, 236 1921/22, 236 1925127, 289 1913, 1916,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 333