ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 313 Biz. 41 66 50 52 71 van 42 Spinoza, 58 35 93 72 48 58 Sprongh, Cl., Spronsen, J., Spronsen, W., Spronssen, Job., 27 24 57 73 30 31 Spils traat, Spindler, Spinny, C., Spinola, Bl., Spinoza, Spinoza, Spionkops traat, Spiraeas traat, Spitzen, G. W., Spronck Willemszoon, 1919120, Spronckszoon, Dirck, 1919120, 49, Sproncxzoon, Willem, 1919120. 1914115, 1913. 1913, 1914115, 26, 106 van, 1913, 289 woonplaats van, 1930, 1921122, 247 1925127, 291 1925127, 310 Splinter apothecar, Pieter, 1924, 309 Biz. 1913, 30 1924, 470 1916, 47 vlg. 1925'27, 293 1913, 90 1923, 159 Splinterlaan, Splissener, Michael, Spoor, André, Spoorwegonderdeelen, stra ten genoemd naar, 1921/22, 227 Spörke, R. Ulrig baron de, 1914115, 212 1921122, 229 1930, 51 1928129, 351 1921122, 232 1914115, 106, 110 1921122, 222 Sportlaan, Sporttentoonstelling, Spotvogellaan, Spreewenlaan, Sprenckel, A., Sprenckel, H., Sprevesteyn, Gheryt van, 29, 103 Spriet, Carel van der, 1917118, 152 Sprietplein, 1925127, 290 Springerlaan, 1925127, 295 Springfonteinstraat, 1925)27, 297 Sprö, de predikant Heinrich, 1913, 112 Splinter, de commissaris, 1914115, 114 Splinter, Cornells, 1913, 29, 1914115, 4, 32, 94, 1924, 309, 1928129, 48 1914115, 20 1913, 1913, Spiekenraets, G., Spierinck, Spierinck, Clays, Spierinck Silvercroon, J. H., 1914115, Spierinxdochter, Adriaen, 1919/20, Adriaan v., 1928129, Spierincxhouck wed. J. Sena, L. van, 1914115, Spill, J. H. W. Q. ter, 1925/27, 305 1921122, 249 1928129, 248 1914U5, 232 1914115, 54 1928129, 362, 386 standbeeld Spiegel, F. van der, Spiegel, G. J. v. d., Spiegel sr., G. J. v. d., 1924, 447—449 Spiegel, Laurens Pieter van de, 1913, 180, 181, 1924, 42 Spiegel, W. 1924, 207 Spiegel zum Desenberg und Caustein, Freiherr F. A. M. J. A. Graf, 1928129, 108 (nt. 1), 215 Spiegels vrouwe van Achtien- hoven, H., 1914115, Spiegelsz., Pieter Kerstens, 1924, 1913. 1919/20, 1919120, Spierinxhoek, mr. Splinter, E. H., Splinter, J. Cl., Splinter, P. J., Splinter, de heer van, 1919120, 35 Splinter van Hargen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 334