4 314 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 33 8 8 Spuistraat, 59 66 Stalpaert van 65 Stalpaerts, de wed. 64 Stalpart v. 85 34 van 13 Stalpert van de Wiele, 64 10 der 49 Spuybrugge, Spijck, Cl., Spijck, N„ Spijck, de wed. 68 52 78 46 81 Stadhuis, Stadhuis, nieuw, Stadhuisquaestie, Stadwijk, Stael, M. van der, Staets, P., Staets, de wed. Biz. 30 95 54 53 26 Staloert E„ Stalpert Joh., Stalpert, C., Stalpert, Jacob, Stalpert van 34 1913. 283 Stalpert van Everardus, Spijck, C. P. van, Spijck, Isaacq van, Spijck, J. A. van, Spijck, H. van Staal, de, Stadhouderstuin, 1928/29, 14, 16, 20 (nt. 1), 23, 24, 29, 30„ 1925/27, 268 1923, 153 1930, 101 1924, 374 Stael, de pensionaris van der, 1914/15, 1914/15, 1913, van Staet, 1914115, Stafford, Jerningham, Staking onder het personeel van hotels en cafe-restau rants, 1923, 142 Staldepartement, Kon., 1923, 151 Stall, Diderich ter, 1916, v. d. Wiele, Fr., 1913, van J., 1913, d. Wiel, K„ 1921/22, 46 (nt. 2) Stalpert bode van den Hage, 1914/15, 115 1914/15, 114 1924, 343 der Wiel, dr. C., 1914/15, van der Wiel. C. en 1914/15. 49 der Wiel, dr. 1914/15, 29, 114 Stalpert van der Wiel, mr. P., 1914/15, 49, 114 mr. A., 1913, Wiele, 1930, Spruyt, E. en G.. 1914115, Sprijk, de heer v. d.. 1913. Spui, 1913. 11, 56, 1914115. 72—75, 78, 80, 82, 1921/22. 138, 1923. 159, 1924. 85, 91, 105 (nt.), 217, 313, 315, 1925/27, 19, 20, 53, 58, 59, 67, 69, 74, 89—92. 135—137, 182, 1928129, Spuipoort, 1925/27, 114, 1928/29, Spuistraat, 1913, 51, 59, 1914115, 60, 83, 1921/22. 170, 172 220, 1925/27, Spuy, Arij van der. 1930, 31, 33, 36. 1913, 1914115, 1914/15. 116 A. J. van, 1914115. 55 1913, 1914115. 1914/15. 89 der, 1914115, 93 1928/29, 291 Staal van Piershil, jhr. J. A. G. van der, Staalsmit, Jac., Staatscourant, 1928129. 73 1916, 173 1924. 55 Staatslieden, straten genoemd naar, 1921/22, 227, 238 Staatsregeling van 1801, 1924, Stadhouderlijk kwartier, 1924. 27, 33, 61, 1928129, 7, Stadhouderskleedy, 1916, 114 Stadhouderspoort, 1924, 20, 26, 28, 62, 1925/27, 65, 1928/29, 8, Stadhouderstoren. 1928'29. 7, 13, 14 (nt. 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 335