4 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 315 Bk. 58 Staten-Generaal, 48 49 Centraal van, 69 A., mr. 88 42 382 Stas, de wed. 32 59 Stalpertstraat, Stalpt, Evertge, Stalsteeg. Stam, F„ Stampers, graaf en van 26 24 27 34 38 Stastokstraat, Staten-Generaal, 60 85 79 31 31 93 50 Stang, Th.. Stanhope, lady, Stapel, C., Stapel, Gherijt, Stapelen wed. P. hoven, M. van, Star Neman, mr. O. A., 1924, naar 1921/22, 247 1914115. 105 Biz. 1921122, 244 1924, 27, 45, 50, Paleis der, 1924, 1924, Steenbergen, R. van, 1914115, Steenbergen, W. van, 1914/15. Steenbor (Stembor), jhr., 1914115. Steengracht, collectie, 1930, Steengracht, jhr. N. A., 1913, 285 72, 82 1924. 477 Bureau 1923, 140 van den 1913. Steelandt, de erfgen. van, Steen, Jan, Steenlant, de wed. Ph. van, Steenberch, Joh. v„ Steenbergen, J. van, 1913, 41, 1914115, Steenbergen, J. J. van, 1928/29. 386 75 Staten van Holland, 19, 21, 22, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 88, 173, 177 Statenzaal, 1914/15, 7, 1919/20, 94, 111, 1925/27, Stationsweg, Statistiek, voor de, Stavenes, de wed. heer van, 1913, 42 Stavenisse, J., 1914115, 29 Steden, straten genoemd naar Belgische, 1921/22, 247 Steden, straten genoemd Nederlandsche, Steeland, F. van. Steeland, jhr. W. van, 1914/15. v. Adr. 1914/15. 69 1919/20. 123 van jhr. 1913. 54 1916. 144 87 60 Stare, Jan, 1916, 42, 112 Starck, Jacob, 1913, Starck, de wed. van Y., 1913, Staring, 1914/15, 129 Staring, mr. A., 1923, 98, 134, 1924. 245, 254 Staring, W. G. A., 1917118. 213 Starrenburg en van Ruy- ven, W. van Wassenaer heer van, 1914/15, Starzenburg, W. F. G. L., 1928/29, v. d. raetsheer, 1914/15, Stas, S., 1914/15, Stassart, baron Goswin Jo seph Augustin de, 1913, 181, 205 vlg., 234 vlg., 239, 1928/29, Stalpert van der Wiele, Odilia, 1913. Stalpert v. d. Wiele, P., 1913, Stalpert v. d. Wielen. C., 1930. Stalpert van der Wielen, Joannes, 1924, 485 Stalpert van der Wielle, O., 1914/15, 1925/27, 293 1924, 310 1921/22, 171 1925/27. 277 1916, 120, 122 Standbeelden, Haagsche, 1913, 288, 289 1913. 286 1917/18, 1913, 1919/20, van Op- 1914/15,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 336