ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 317 Biz. Limburg, 66 38 90 39 80 54 Strevelant, Stilten, W., Stinkstraatje, 34 74 38 26 34 81 39 58 Stralen, de erfgen. vrouwe van, Stralen, J. van, Stralen, M. van, Strandwacht, Stockum, L. van, Stockum jr„ W. P., 1928129, 362, 392, 1930. 42, 56, 78, 83, 89, 1923. 107 (nt. 1) 1924, 473 1924, 475 Biz. Stoopendael, H. van, 1914/15 53 Stoppelaers, Juffr., 1913, 32 Storm van 's-Gravesande, 1928/29, 370 Storm van 's-Gravensande, Jan, 1923, 81 Storms wed. van D. W. van der Slijck, Willemina, 1914/15, 61 1921/22, 249 timmerman, 1913, 100 74 70 Strattmann, von, Stratz, dr. C. H., Strauss, Streechel, J., Strengh, C. B., Streso, ds. Casparus’, 1921/22, 31, Streso, Constantia, 1914115, Streso, ds. L., 1914/15, 26, 1917/18, 1916, 167 Stienhovenstraat, van, 1925127, 294 Stiens, Catharina Elisabeth, 1928/29, 64 1914/15, 101 1921122, 129 (nt. 2), 1925/27, 85 Stintgien, Danielsdr., 1919/20, 52 Stipel, J., 1914H5, 90 Stipriaan Luiscius, Stoke, Melis, Stokroosplein, Stokroosstraat, Stokvis, A. M. H. J., 1925127. 328 1924, 484, 487 1921/22, 238 1925127. 305 1925127, 325 1914115, 96 1914115, van, 1917118. 197 Stirum, Leopold graaf van 1913, 201 vlg., 208, 216, 223 vlg. 1913, 36 1913, 36 1914115, 113 Stokvis, B. J., Stolklaan, van, Stols, A. A. M., Stomp, H., Stompwijck, G. C., Stomwijck, Dirck Willem van, 1919/20, 48 Stoomgemaal, straten genoemd naar onderdeelen van het, 1921/22, 227, 249 Stoomgemaalstraat, 1925/27, 289 Stoop, J., 1914/15, 49 Stock, A„ Stock, A. J„ Stock, van der, Stocker, mr. Jan den, 1919/20, 18, 35, Stockum, uitgever van, 1930, 19, 24, 1914115, van, Stortstraat, Straat, mr. Straaten, H. M. van, 1928/29, Straat- en lantaarngeld, 1916, Straeten, de wed. van den Drost, 1913, Strafford, 1917/18, van de 1914/15, 1913, 282, 284 1914/15. 66 1914/15, 140, 141 Stratemeijer, H. J„ 1925/27, 324 Straten, A. van, 1914/15, Straten, A. A. van, 1914/15, Straten de jonge, A. v. d., 1914/15, Stratenus, mr., 1913, 206, 207 vlg., 1925/27, 188, 190 Stratenus, A. H., 1913, 283 Stratenus, G. J. Th. baron, 1923, 286 1921/22, 179 1925/27, 322 1928/29, 249 1914/15, 110 1914/15,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 338