Mr. A. G. A. Ridder van Rappard Jhr. J. W. Mr. G. B. Emants J. Z. Mazel van Sypesteijn L - k_. ,W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 34