ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 320 Biz. 82 14 46 14 53 63 46 van 59 v. 46 33 25 Sijzenlaan, T Symons, M„ Sijmonsdr., Adriaen, 50 39 61 36 55 80 26 76 74 24 54 80 54 Swinderen, van, Switzar, J. L„ Syburch, J. J., Syck, Jacob A. 1914/15, 152 1914/15, 152 1930, 1913, Sijthoff, firma, Sijthoff, Joh., Sijthoff, Yeffken Barents, 1914/15, 59 Sytzama, J. G. baron 1919120, 121, 122 1914115, 210 1924, 295 Symonsdr. Margriette, 1924, 305 van, 1913, 286 1925/27, 290 Taroucca, 1914/15, 179 1917118, 99, 106 Sijman Mouwe Heijn Cops Biz. 1913, 48 1916, 164 Symon de Vryes, Sijmons, B., Sijmons vrouw van Abraham Boas, Fronica, Taal, A. G., Taal, Th. J., Tabaksdoozen, Tack, H„ Taco Scheltemastraat, 1925127, 296 Symonss, Adriaen, Symonss, Alaert, Sijmonsz., Berent, 1923, 35 (nt. 1) Synagoge, Synode van Swieten, Andreas Bicker van, 1921/22, 200, 203 Swieten, G. Bicker heer van, 1914115, 112 1914115, 79 1925/27, den Haag, 1917/18, Synode der Hervormde Kerk, 1924, Synode, de Nationale, 1917118, Synodes te Paderborn, Nan tes, Aken, Meaux, Parijs, Tribur, 1917/18, 133 v.v. Sypesteyn, de wed. van E. van, 1913, Sypesteyn wed. mr. A. van Persijn, juffr. van, 1913, Sypesteyn, jhr. C. A. van, 1930, 33, 36, 39, Sypesteyn, wed. Corn. Snels, Geertruid van, 1913, Sypesteyn, jhr. J. W. van, 1930, 16, 21, 30, Sypestyn, baljuw D. van, 1914/15, 141 Sypestyn, de wed. van M. v„ 1914/15, 20 1925127, 243 1914/15, 174 vlg. Swieten, J. van, Swieten, Johan van, 1921)22, 156, 1924, 285 Swieten, W. van, 1914/15, Swieten, M. van, 1914/15, Swieten, P. of Th. van, 1914115, 25, Swieten, Willem de Bastaerdt 1914/15, 140 1913, 91 1829129, 237 1913, 66 der, 1913, 74 Syl, Willem Evertsz., 1916, 167 Sylva graaf J. G. da, Sylvius, filuis, 1919120, Symoenszoon, Bouwen, 1919/20, Sijmon Dirszoenzoen, 1919/20, Symon Gairgoet, 1919/20, Sijmon Heijen, 1919/20, Symon Janszoon, 1919/20, 45, Sijmon Longin, 1919/20, 78, Sijmon Mouve, 1919/20, Sijmon van der Veen, 1919/20, 1919/20, 1925/27, 309

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 341