322 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. van van 26 80 72. van voor sau, trekpaarden, 54 31 T eunisbloemstraat, Tennissen, antiquaar, Texel, i:'- Tetroode, Tets, jhr. mr. Tets, S. P. C. van, Tets van Goudriaan, jhr. van, 1923. van J. 1913. Terheijdelaan, Ter Heijdestraat, Ter Horst, Tesselsche plein, Tesselsche straat, Testorie, Ignazio, Tetens, B., Tetrode, Philips van, 1914115. 103, 1919120 27 1924, 389 G.W.van, 1913, 287 1924. 260 1913, 161 1914115, 132 1924, 389 Anthony, 1913, 38 ---- 45 58 Biz. Aziati- 1923, 134 Bouw- 1924, 495 15 Tetterode, Toontje, 1925127, 233 Tettrode, D. W„ 1914115, 26, 114 1924, 475 1930, 61 1924. 204, 369 Terne, de Leidsche geneesh., 1917118, 136, 157 Terrevoort, de wed. E., Terschellingsche straat, 1921/22, 248 Tersye, A. H., 1913, 64 Terveen, van, 1924, 384 Terwesten, Augustinus, 1913, 158, 1914/15, 231 vlg. Terwesten,Matheus, 1913,156, 158 Terwesten, P„ 1914/15, 232, 1924, 250 Terwesten, schoorsteenstuk van, Terwey, T erwinkel, Tesman, mr. Tesman, E„ 1913, Tesselen, A. P. van, 1914/15, Tessels, de erfgen. van H. van, 1914115, 59 Tesselschade, 1917/18, 14, 19, 20, 23, 33, 36, 42, 54, 56, 58, 63, 71, 1921/22, 58, 1923, 153 1921/22, 248 1921/22. 248 1914/15. 210 1913, 50 Tentoonstelling sche Kunst, Tentoonstelling kunde, Tentoonstelling, Dahlia, 1923, 144 Tentoonstelling betreffende doop enz. van prinsen enz., 1930, Tentoonstelling van 's-Gra- venhage en Scheveningen in de 19e eeuw, 1930, Tentoonstelling, Jubileum, 1924, 495 Tentoonstelling van konijnen, duiven en pluimvee, 1923, 146 T entoonstelling kunde, Tentoonstelling en tandhygiëne, letter- 1924, 487 mond- 1923, 139 Tentoonstelling „Het Neder- landsch Trekpaard”, 1923, 142 Tentoonstelling, Oranje-Nas- 1924, 495 Tentoonstelling, rundvee en 1924, 495 Tentoonstelling betreffende de Ruyer, 1930, 80 Tentoonstelling betreffende Scheveningen, 1930, 110 Teravest, R., 1913, Teresteyn, Cornells van, 1928/29, 14, 15, 26, Teresteyn van Halewijn, C., 1914/15, 41, 111 Terheyde, 1924, 430, 1925127, 24, 1928/29, 341, 342 1924, 477 1928/29, 349 1930, 101 Ter Navolging, de begraaf plaats, 1913, 179, 1925/27, 196, 197

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 343