J- 324 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 20 Tienhovenschelaan, 37 83 Tideman, de heer, Tienen, Dire van, Tiengemetenstraat, Tiiskiin die snider, Til, D. J. van, Tilburch, wed. H. v., 1916, 1914115, 1914115, 1913, 46 45 48 25 43 Tollens, Tollius, H. D., Tollus, A„ Tolvrijheid, Tolweg, Biz, 50 93 18 18 18 1924, 351 1919120, 61 1928129, 356 Tol, A. van, Tol, Johannis van, Tol, Mattijs van, Tolas, don Fr. Maria Amat Y„ 1914115, 179, 212 Biz. 1924, 411 36 76 35 1914115, 1913, 74, 1913, Tongeren, J. Tongeren, mr. Torek van Toren van 1930, 1924, 1925127, 297 Tienhoven, ministerie van, 1928129, 278 Tienhoven, A. B. van, 1925127, 302 1928129. 350 Tienweken, Heynken v., 1916, 4 Tiesenhausen, Johan Paul, 1921122, 206 1919120, 38 1914115, 22 1913, 64 Tileman, biervoerder, 1925127,117 Tileman, Ernst Fred., 1913, 89 Timmerman, C. H., 1914/15, 104 Timmerman, Floris, Timmerman, J. F„ Timmerman, P., Timmermans, H., Timmermans, jhr. S., 1914/15, Timmers vrouwe van Waal- wijck, Maria, 1921122, 185 Tinbergen, N., 1928/29, 374 Tindal, W. F. baron, 1913. 282, 283 1930, 24 1923, 44 1925/27, 32 1914115. 232 1925/27, 333 Toledo, Rodrigo de, Toll, A. D., Toll, P., Toll, G. van, Tollenaer, de huysinge van, 1914/15, 1924, 464 1930, 5 1917118, 203, 209 1924, 241 1921/22, 231 Tomas, pastoor H., 1917/18, 203, 1928/29, 175 (nt. Ij.vlg. Tomatenstraat, 1928/29, 348 Tombe, jhr. A. A. des, 1913, 284 Tomkins, D„ 1925'27, 313 Tondeur, Henriette, 1928129, 244 Tongeren, A. van, der, 1914/15. 63, 111 Toela, J., 1914115, 49 Toewater, W. C. H„ 1923, 158 Tol, Scheveningsche, 1925127, 257 1914/15, 17, 33 1921122, 119 1921/22, 119 Tongerloo, de erfgen. Tongerloo, J. A., Tongerloo, P. van, 1914115, Tonnere, Tonykin Herpers, Tonystraat, Toorop, Jan, 1923, 134, 1924, 480, 1925/27, 311, 1928/29, 370, 371, 373 1914/15, 91 1913, 284 1914/15, 75, 110 van, 1913, Jan van, 1914/15, van A. 1914/15, 1914/15, Torce, de kolonel, Torek, baron, Torek, joncker Willem, 1925127, 170 Aelst, Bernt, 1913, 38 de Groote Kerk, 1923, 48, 57 Torenstraat, 1913, 30, 31, 1914/15, 25-27, 1916, 24, 55, 101, 1917/18, 137, 145, Tinne, Alexine, Tinnengieters-gilde, Tirion, I., Tischbein, Tjaden, Tocht, I. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 345