326 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Catharina 76 63 47 80 58 6 58 40 83 69 98 80 Trompstraat, Troomer, Johan, Troomer, Nicolaas, Trooster, ir. M„ Troijen, R. van, Truden, Jan, Tubalckeijn, W. J„ Tuchthuis, Tuenemans, S„ T uinf luiterlaan, Turfdelven, recht van, 1924, Turfmarkt, 1913, 57, 1914)15, 73, 74, 1925)27, 1923, 1914115, Tromp, J. C„ Tromp, J. G., Tromp, ir. J. K., Tromp, M., Tromp, Maarten Harpersz., 1917)18, Tromp, wed. M. Hzn., 1914)15, 16, 46, 1924, 477 1916, 178 1916, 178 1925)27, 303 1914115, 216 1919)20, 25—27 Truffino, W. J. J. A., 1924, 473 Trijs, D„ 1914115, 211 Tschirnhaus, W. von, 1914115, 229 Tuars, de heer van, 1914)15. 47 Tubalcain, de erfgen. van W., 1914)15, - - 1913, 1914)15. 1914)15, 1925)27, 291 Tuinkoepel van het huis Biz. Trigtstraat, van, 1925)27, 296 Triomphe de l’intêrêt, too- neelstuk, 1914)15, 196 Trip van Zoudtlandt, jhr. Albert Dominicus, 1923, 126 Trips, F. baron Berghe van, 1914)15, 276, 288 (vlg.) Tripstraat, 1923, 126, 127 Troelstra, Pieter Jelle, 1925127, 311, 1928129, 363 Trogmorton, de wed., 1913, Tromp, huis van, 1925127, Tromp, Cornells, 1913, 143, 1914H5, 16, 46, 47, 1916, 65. 1919120, 109 1914)15, 44 1913, 197, 244 1925127, 300 1928)29, en bur- 1919/20, 98 1921122, 235 1916, 177 1923, 127 Brants 1913, 37 1917118, 24 1914115, 113 1925127, 179 1914115, 51 1917H8, 108, 124 1924, 141 85 Biz. Noordeinde No. 140, 1913, 155 Tul-en-’t Waal, 1925/27, 148 Tuldenno, Diodorus, 1917)18, 37, 61 Tullingh, kolonel, 1913, 193, 202, 210, 213 Tulp, de geneesheer gemeester, T ulpenboomstraat, Tulpenhandel, Tulpstraat, Tuninck, wed. van J., Tuning, Johan, Tuningh, G., Tunis Turenhout, J., Turenne, Turf, Turnhout, Turnhout, P. van, Tusschenbroek, O. van, 1928129, 371 Tutelaer, de wed. van kapitein, 1913, 43 Tuyll, V. baron van, 1913, 283 Tuyll, jhr., 1913, 32 Tuyll van Serooskerken, baron van, 192V22, 153 Tuyll van Serooskerken, Carel Emanuel baron van, 1928)29, 171 (nt. 1) Tuyll van Serooskerken, baron van, 1913, 286 Tuyll van Serooskerken G. E. van, 1913, 287 Tuyll van Serooskerken, Hen drik van, 1913, 42 (nt. 1), 1917118, 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 347