ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 327 Biz. Uitdeeling 4 9, 23 51 Ulft, Katharina 7 van Tijmstra, J., Tijnsgerecht, Tijs, Cop, Tyss, de wed. Twentsche Bank, Twist, mr. Abraham Tuijn, A., Tuynings, G„ Tweede Kamer, 1924, 20, 33, Uden, Agnees, Uden, Barent, Uden, Jan, Uden, Tryntge, Uhl, J. C., Uileboomen, Ulisse, de Opera, Ulrich II, Ulrig baron de Spörke, R., 1914/15, 212 Ulson de St. Maurice, Fran- 7914/75. 212. en St. 7976, 135 vlg. 1913, 35 1921/22, 248 Ursulineklooster te St. Cloud, 1914115, 173 Usselincxstraat, 1921/22, 245 Ut den Broec, Willem Pieter Willemsz., 1924, 158, 270 van, 1928/29, 71 vlg. Ulft, Maria Theresia van, 1928/29, 80 (nt. 2), 100 (nt. 1) Ulft, Peter von, 1928/29, 80, 100 (nt. 1) 1914/15, 192 1917H8, 73, 74 foise, Unie tusschen St. Joris Sebastiaan, Urbanus, L., Urkschestraat, Twist, mr. Johan van, 1914115, 236, 263 - - 59 U Ubbens, H. D„ 1925/27, 329 Udemans, Gerardina, 1928/29, 62 7976, 164 7976, 165 7976, 163 7976, 164 7923, 157 1914/15, 75, 1925/27, 86 van soep en brand, 7973, 228 Uiterste gracht O. zijde, 1913, 57, 1919/20, Uiterste- of Houtpoort, 1928/29, Ulenbroeck, Jacobus van, 1928/29, Ulft, Franciska van, 1928/29, 86, 88 vlg. Blz. Tuyll van Serooskerken, Ja coba Elisabeth van, 1928/29, 205 (nt. 1) Tuyll van Serooskerken, K. H. baron van, 1913, 283 Tuyll van Serooskerken, Ma ria Henriette barones van, 1928129, 172 (nt, 1) Tuyll van Serooskerken, R. baron van, 1913, 285 Tuyll van Serooskerken, W. R. baron van, 1913, 283, 1917118. 164 Tuyll van Serooskerken, W. baron van, 1913, 282 Tuyllingh, Joh., 1916, 178 Tuymelair, Dirck den, 1919/20, 49 7923, 146 7974/75. 50, 113 7923, 142, 45, 47, 62, 1928/29, Twee Steden, Hotel de, 1925127, 46 1928/29, 384 van, 1914/15, 263, 290, 292, 326 vlg. Tybaut, Johan, 1930, Tijdeman, prof., 1917/18, 162, 7924, 389 Tydeman, L„ 1924, 389 Tijenweken, Heynkijn van, 1919/20, 34 1925/27, 326 7924, 113, 114 1919/20, 57 M„ 7973, 61

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 348