328 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. V 66 C. de, Co., A., 70 Uyterste gracht, d’, Valckenair, Janne de, 81 94 50 24 50 70 86 30 43 Valckenburch, sinjeur, Valckenburg, aannemer en tim merman, Valckenburg de agent, 1913, Valckenburg, de vrouwe van, 1914115, Valckenisse, de heer van, 1913, 29, 1914/15, 1913, 96-98, 101, 124 52 Utrecht, bisschop van, 1923, 46 (nt. 2) Utrecht, Lambrecht van, 1919/20, 62 Utrecht, Maria van, 1913, 39, 1921122, 176, 187 Utrecht, vrede van, Utrechtsche poort, Utrechtschestraat, Uut den Broek, Dire, 1919120, 35 Uye, J. C. van, 1925/27, 333 Uytenbogaert, Joannes, 1917/18, 6, 14, 54 Uijtenhoven van Heemstede, 1924, 389 Biz. 1925/27, 294 1924, 307 Valek, Claes, Valek, de wed. van H., Valek, L„ Valek, E. van Valek, J. van Valckenaer, prof. Lod. Kasp, 1924, 364 1924, 108, 118 1913, 43 Vaalrivierstraat, 1921122, 247, 1923, 153 Vaandrig, 1916, Vaarlaer, jkvr. A. van, 1914/15, Vael, mr. C. de, 1914H5, Vaert, A. D. van der, 1914/15, 104 1925127, 322 1924, 389 1930, 93 1917118, 214 1916, banketbak- 1923, 158 1923, 97 1925/27, 152 1921/22, 247 Vahle en Vaillant, Vaillant, wethouder, Vaillant, dr. C. J., Vaiselles v. St. Joris, Vakschool voor kers, Avond-, Vakschool voor Meisjes, 1928/29, 392 Vakschool voor schoenmakers, 1923, 153 Val, Hendr. du, 1914/15, 95 Valck, Anth., 1913, 49, 1916, 166 Valek, de wed. van dr. C., 1914/15, 1913, 20, 1913, 1916, 166 der, 1914/15, 58 der, 1914/15,80, 100 Utenbroekestraat, Utert, Dirckge van, Utrecht, 1916, 120, 1921/22, 12, 13, 15, 164, 1923, 65, 87, 123, 1924, 6, 35, 51, 146, 183, 184, 1925/27, 2, 95, 100, 106, 125, 126, 132, 138, 146, 150, 152, 161, 162, 167, 168, 170, 173, 177, 178 1914115, 75 Uijttenbogaert, Maria, 1921/22, 214 Uijttenbogaert, Weijntge, 1921122, 214 Uyttenbroek, Dirck Jansz., 1916, 151 Uyttenhage, D., 1914/15, 77 Uyttenhage de Mist, mr. J. van, 1914/15, 79 Uijttenhoven, L. E., 1924, 490 Uytwerff, Fr. M. van, 1914/15, Uytwijck, de heer van, 1914/15,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 349