330 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Bk. Bk. 13 Velders, H. M„ 87 Veiga, Isaac da, 3 v. 62 Vennecool, wapen, 52 87 87 87 25 87 73 95 31 37 86 54 82 19 62 80 59 36 46 Veilings traat, Velasco, Velde, de wed. van de, Velde, Adriaen v. d., Velde, Bartholomeus van de, 1913, 1923, 1914/15, 1917/18, 120 1914115, 78, 79, 1930, 106 Veerkade, de nieuwe Amster- damsche, 1914115, Veerman, Huchtgen, 1919/20, Veerman, J. G., Veerten, H. W. Veer, Anna de, Veer, Gerardus de, Veer, Hendrik de, Veer, Joh. de, Veer, Johanna de, Veer, jhr. Quintijn de, 1913, 24, 1914/15, Veer, Wilhelmus de, Veer, L. van de, Veere, onlusten in, Veerkade, 1914/15, van, 1914/15, Veet, Jan van der, 1919/20, Vega, Lope de, 1917/18, Vegelin van Claerbergen, jhr. Ph., 1913, 286 Vegtstraat, van der, 1921/22, 242 t-1914/15, 177 Veiga of Daveiga, Jacob de, 1914/15, 177 1928/29, 357 1924, d. adv. 1914/15, 28 1916, 147 Veer, mr. Veer, de wed. A. de, 1913, 1923, 1923, 1923, 1914/15, 27, 108 1923, Veenhuizen, R. van rode, heer van, Veenlaantje, het, Veenpolder, Brede- 1913, 22 1917/18, 151 1924, 74, 214, 218, 1925/27, 12, Veentje, Kleine, 1924, 219 A. de, 1914/15, 84, 113 van Velde, de wed. van Jacob van de, 1914/15, 89 Velde, Jan van de, 1928129, 12, 373 Velde, M. van de, 1914/15, 91 Velde, P. van de, 1914/15, 89, 90 Velde, Willem v. d., 1919120, 123 Velden, mr. Willem van, 1924, 25 (nt. 1) Velders, Dyna, 1914/15, 100, 1924, 246 1924, 448, 1925/27, 320 Veldheeren, straten genoemd naar, 1921/22, 239 Velius, 1923, 117, 1925/27, 123 (nt. 3) 1914/15, 27 1914/15, 81 1914/15, 100 Veis, Aeghe, Velsen, Cl. J. van, Velsen, H. van, Velsen, J. van, 1914115, 59, 100, 109 Velsen, N. van, 1914/15, 116 Velthuisen, J., 1925127, 325 Veltkamp, de organist, 1913, 81 Veltmans, P., 1914/15, Vely, J., 1914115, Ven, notaris van der, 1914115, 343 (nt. 1) Ven, H. J. v. d„ 1924, 495 Ven, Jan Antonie van der, 1913, 290 Vendöme, graaf de, 1925/27, 103 Vendome, portret v. d. hertog v„ 1914/15, 216 Veniin, 1916, 4 Venju, Alexander, 1917/18, 152 Venlo, 1923, 15, 1928/29, Venlo, P. van, 1913, Venne, Adriaan van de, 1917/18, 1928/29,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 351