332 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 14 9 Verhuist, musicus, 16 17 44 Vermeulen, Vermoet, Jac., Vermeer, Joh., Vermeers traat, Verhouff, J. A., Ver Huëll, jhr., 68 18 Verstolk v. Soelen, Verstraten, M., Vertange, Vertange, J., Verversgracht, Verweij, Alb., Vermagen, J., Vermande), C. D., Vermandois, de erfgen. C. Sohier de, Vermeulen, A., Vermeulen, Alb., Vermeulen, A. C. G., 1928129, 236 pastoor C. C., 1923, 156 Vermeulen, F. A. J., 1925/27, 323, 1930, 105, 111 Vermeulen, J., 1914/15, 89 L.‘ 1914/15, 102 Vermye, Anthonis, Vermylaan, Vernuft, mr. Biz, Vermogensverhoudingen 1674,, 1914/15, 10 vlg. Vermogensverhoudingen in Amsterdam 1631, 1913, Vermogensverhoudingen in Den Haag 1627, 1913, Vermogensvorming in de 17e eeuw, 1914/15, 8 vlg. Vermij wed. P. Scheltus, Gr. W„ 1914/15, 60 1916, 42 1925127, 294, 297 Flores Jacobs, 1928/29, 1914/15, 55 1925/27, 323 1914/15, 98 Verweij, J. J., Verwijs, Eelco, Verzameling van porcelein: jhr. A. M. Boreel, 1914/15, 294 Verzameling J. A. H. baron v. Zuylen v. Nijevelt, 1914/15, 227-337 passim Verzameling Steengracht v. Duivenvoorde, 1914/15, 257, 264, 294 Verreul, P., Verschoor, C. F., Verschouw, W. F., Verschuer, B. baron van, 1913, 283 Verschuijl, Joh., 1914/15, 21 Verspijck, H. D. R„ 1923, 146 Verspyck Mynssen, J., 1930, 86, 99, 101 Verspyck Mynssen, J. C., 1925/27, 327 1924, 384 1914/15, 33 1914/15, 216 1914/15, 33 1925/27, 59 1925/27, 309, 1928129, 369 1928/29, 72 1914115, 132 Haagsch Vermeulen, L.’ G., Vermeer, ds. A. J. A., 1928/29, 371, 391 1930, 78 1921/22, 243, 1928/29, 348 1916, 175 Biz. 1914115. 76 1913, 282, 1917H8, 211 Ver Huëll, jhr. G. J. E„ 1913, 286 Ver Huëll, jhr. H. C. A., 1913, 283 1928/29, 246, 248, 320 Verhuist (v. d. Hulst), 1914/15, 59 Verhuist, L. C. G„ 1925/27, 334 Verhuist, R., 1914U5, 98 Verlaat, pastoor, W„ 1928129, 209 (nt. 1) Verlaer, Jan, 1916, Verloren, Claes. 1919/20, 36 VerLoren van Themaat, mr. P„ 1925/27, 310 Vermaas, J. C„ 1914/15, 137, 1923 ,9, 152, 1925127, 302, 1930, 80, 105 1914/15, 233 1914/15, van 1914/15, 1914/15, 1917/18, 173

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 353