ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 337 Biz. baron van, 74 stra- Vredespaleis, Vriesstraat, De, Vranckezn., Joost, 40 22 13 28 Vries en broeders, Vos, Vos baron de, Vos Willems de, Vosbergen, Caspai Vries, dr. Sc. de, Bouwen, de 1925/27, 158 Vriese, Claes de, 1916, 27, 102 1921)22, 245 Vroedschap, 1924, 142, 143, 172, 174, 179 Vrolik, dr. A.. 1930, 27, 32, 36, Vredenburch, jhr. W. van, Biz. 1916, 163 mr. Caesar, Voyette, La, Vranck Jacobsz., Vranck Pietersz., Vrancke Geritsz., Vorsterman van C Vorstius, Conrad, Vos, mr. dr. H„ Vos, de klerk de, Vos, David de, Vos, H. de, Vos, ds. Jac. de, mr. Joh. de, van Vries jr., R. W. P. de, 1928129, 368, 370 1924, 372 ge- 1913, 1928)29, 41, 333 1914)15, 28 1924, 480 H. J. M. de, 1923, 140 1924, 485 1913, 51 1913, 49 1913, 30 192527, 321 1928129, 270 Vreeburg, J., Vreeburg jr., Job., V reelandschestraat, Vregh, Gijsbert, Vrienden der Armen, eeniging, Vriendschap en Leesgezelschap, Vries, de wed. G. J., 1913, Vries, A. de, 1913, 52, 1924, 389 Vries, C. P. de, 1913, 46 Vries, Ed. de, Vries, Eva de, Vries, H. de, Vries, mr. Vries, J. de, Vries, Jacques de, Vries, Jan de, Vries, Jan M. de, Vries, L. de, Vries, Rosa de, Vries, R. W. P. de, 1919)20, 127 Voren, Arent v. d., Vormen van Haagsch porce- lein, 1914)15, 260 Vormersmerken, 1914/15, 250, 252 Vorst, Adriana van der, 1914)15, 22 Vorstelijke personen, ten genoemd naar, 1921)22, 227, 236 Vorstengunststraat, 1928)29, 356 Oyen, 1930, 50 1917)18, 9 1925)27, 309 1914115, 109 1921)22, 3 1914)15, 25 1917/18, 161 1914)15, 33 Steenwijk, F. H. 1913, 287 1924, 384 ir van, 1913, 45,1914115, 44,1917/18, 22 Voshol, 1924, 105 Vosmaer, de heer, 1913, 228, 1924, 389 mr. C., Vranckezoon, die smit Dirck, 1919/20, 48 mr. C. G„ 1913, 287 Vredenburch, dr. W. C. A. 1928129, 315, 1930, 1928/29, 300, 303, 311, 316 1924, 494 1916, 193 1928129, 350 1921/22, 216 Ver- 7923, 158 Oefening, 1923, 93 1913, 37 1921)22, 244 Vosmaer (Flanor), 1925)27, 242, 1930, Vosmaer, Comelis, Vosmaerstraat, Vossius, Gerardus, 1917)18, 37, 42, 55, 71, 1921)22, 199 Vossius, Isaac, 192H22, 199 Vossius en zijne moeder, de heer, 1914)15, 66 Voute, mr. Caesar, 1925127, 336 1917/18, 77 1916, 107 vlg. 1919/20, 57 1916. 100 Vranckesz., Symon, 1925)27, 132 1919/20, 61

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 358