338 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 70 25 1914115, 69 96 W 6 93 93 Waalsdorperweg, M—:. 80 Vrije, ds. C. de, Vrijenbanne, Vrijenbansche Sluis, Vrijes, Symon de, Vrijheidsbond, Vrijhoven, C. Bam heer van, 49 50 27 62 20 58 1914115, 1914)15, 1914115, 11, 45, Scheveningen tot Wijck 1914)15, 141 1914115, 60 1914115. 82 1914U5, 28 Biz. Vrolyck, H„ 1914115, 83 Vrolyckhart, Cornelis, Waag, Waaigat, Waal, J. de, Waalsche Kerk, Waalsdorp, Biz. 1924, 405 1925127, 99 Sootjes- 1914)15, 349 1914115, 1919120, Vuurwerk in 1458, Vuurwerk van St. Joris, 1916, 88 vlg. Vuyr-teijckenen op het strand van f op Zee, Vuijstingh, G., Vijffhuijsen, D., Vijffhuijsen, L., Vijverberg, het paleis den prins den. Vrijmetselaarsloge „le Ber ceau du Roi de Rome”, 1913, 190 Vrijstaathof, 1921122, 247 Vrijthoff, Johanna Henrietta, 1925)27, Vrijthoff, Leonardus, 1925127, Vürtheim Gzn., J. J., 1923, 133 Vuur-boeten, 1914115, 141 Vuuren, A. C. A. van, 1924, 473 1916, 119 1914115, 192H22, 250 1923, 152 1925127, 82 1924, 197, 1925)27, 30—33, 273, 287 W aalsdorpervlakte, 1925)27. 284—286 Waalsdorperweg, 1924, 455 Waalwijck, Maria Timmers, vrouwe van, Waanders, Waater, H. van Waay, N. van Vrouwenkloosters, 1930, Vrouwenraad, Internationale, 1923, 130 Vrij, dr. J. E. de, 1917U8, 213 Vrijbergen, de heer, 1914115, 51 Vrijbergen, C. van, 1914)15, Vrijdag, Johan, 1913,225 227, 233, 246, 247 1913, 30 1924, 106 1924, 212 1919120, 54 1923, 140, 141 1921122, 185 1928129, 329 de, 1914)15, 323 der, 1930, Wacht betrekken der schui ers, 1916, 56 vlg., 135 vlg. 1914)15, 56, 1921)22, 222 Vrolijk, winkelier, 1925)27, 268 Vromans, mr. Pieter,1928)29, 56 Vroom, de erfgen. van J. de, 1914)15. 79 35 Vijffsluijsen, Vijfheerenlanden, Vijfhuizen en het verlaat, de, Vijgh, de heer, Vijskin, Vijver, de, 1924, 20, 21 (nt. 1), 23, 27, 48, 55, 57, 60, 85, 92, 1928129, 7, 9, 11-13, 17, 20, 23, 24, Vijver, Op den, Vijver, A. van de, Vijver, J. van de, Vijverberg, 1913, 1914)15, 4, 5, 50, 1916. 1 vlg., 1921)22. 150, 1923, 38 (nt. 1), 1924, 9, 57, 83, 88, 91, 131—133, 150, 151, 155, 157, 159, 160,249, 1925127, 30, 51, 53, 58, 78, 276, 1928)29, van van Oranje op 1913,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 359