ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 339 Biz. 58 73 62 40 68 1914/15, 52 72 59 Waeijer, Pieter, Wagenaar, 39 36 65 89 36 67 74 37 54 92 51 Waert, P. de, Waesbeecq, H. A. 1921)22, 242 1914/15, 50 73 64 66 1930, 112 te, Wallerstein, Wallis, A. S. C„ Wallis, John, Wallisstraat, 35 1919120, 24 1928129, 248 Wairdeijns der drapperie, 1919120, 1914115, 1930, 1914115, 1921/22, 248 Waldeck, de graaf van, 1914/15, 62, 142 Waldeck, de prins van, 1916, Waldorpdwarsstraat, Walrave, camerlinc, Walraven, bode, Walraven van van Walta, S„ Wael, Th. de, Wael, W. de, Waelsdorp, F. J. baron Wassenaar heer v., 1914/15, 107, 108 1913, van J. 1913. van, 1914115, Waerden, C. van, 1914)15, 115 Waerden, J. van, 1913, 46 Waerdenburgh, jhr. van, 1925)27, 130, 135 Waerre, Pieter Jansz. v„ 1916, 117 1914115, van, 1914115, Waetselaer, Philips v„ 1916, 101, 110 1916, 4 vlg. 1925127, 128 (nt. 1), 178 (nt. 1) Wagenaar, dr. Johan, 1923, 75, 159 78 Wacker, J„ Waddinxveen, Wael, de erfgen. de, Wael, mr. A. de, Wael, de wed. van Cl. de, 1913, 1914)15, 1913, van Wacht vóór den Doelen, 1916, 87 Wachtendorp, Casper, 1925127, 113 1914115, 56 1924, 105 van mevr. 1914U5, 1913, Walenburgh, P„ Wales, de prins van, 1917118, Walhem, D. de, Walingsdorp, D. J. van, 1913, Wall, ir F. van de, 1930, Wallendorf, Porceleinfabriek 1914/15, 284 1928)29, 249 1925)27, 311 1917/18, 113 1928/29, 356 Walrave, de barbier, 1916, 22, 103, 107 1916, 102 1916, 114 Arkel heer Amelroy, Th., 1914115, 41 1914/15, 88 Waelsdorp, J. van, Waelwyck, de wed. W„ Waerden, Capiteyn Biz. Wageningen, 1925127, 148 Wagensein, Christophorus, 1930. Wagenstraat, 1913, 11, 1914)15, 84, 86-89, 1924, 1914115, 84, 86-89, 1919)20, 99, 1924, 93, 1925/27, 53, 59, 82, Wagewijns, juffr., 1913, Wag(h)enaer, Aerntkiin die, 1919/20, 21, Waghens, Katrine, Wagner, K. E., de, Wai, A. v. d., Wal, mr. J. de, Walchart, Abr., W alcherschestraat, Wagenaer, B., 1914/15, Wagenair, Garbrant die, 1919120, Wagenbrug, 1914U5, 85, 106, 1919120, 99, 1923,128, 151

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 360