ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 341 Biz. Biz Wateringerambacht, 55 42 4 58 Wateringen, Weemen, van, Weenink, J. B., Wassenaer van de, A. van, 1923, 111, 122, 1924, 74, 105 (nt), 106, 180, 182, 213, 214, 216, 404, 1925/27, 26 Wateringen, brouwerij te, 1916, 151 1924, 210 Wateringhe, Gerardus de, 1924, 180 Wateringsche sluis, 7924,212,214 Wateringschestraat, 1928/29, 350 Waterland, 1923, 116, 1924, 432 Waterlant, bailluw v„ 1916. 106, 108 Waterleiding, 1917/18, 159 Waterstaat, departement van, 1924, 20, 24, 26, 27, 51, 54, Watertoren, 1924, 449, 466, 1925/27, 287 1925/27, 291 Wassenaer, erfvrouwe Maria van, 1921/22, 127 Wassenaer, Ridder P. van, 1914/15, 140 Wassenaer, Petronella van, 1921/22, 146 van den Wassenaer, heer Bosch, jhr. J. J. van, 1914/15, 46 Wassenaer Catwijck, O. baron van, 1913, 282, 285 W assenaerDuivenvoorde, huis van den heer van, 1921/22 172 Duyvenvoor- 1914115, 48, 108 Wassenaer heer van Duij- venvoorde, jhr. J. van, 1913, Wassenaer heer van Ob- dam, Jacob van, 1914/15, 41, 1916, 65, 92, 1917/18, 78, 1919/20, 96, 1923, 36, 1930, 82 Wassenaer van Rosande, J. D. baron van, 1913, 286 Wassenaer heer van Voor schoten, A. van, 1914/15, 43 Wassenaer tot Wassenaer, Jacob Unico graaf van, 192H22, 162, 163 Wassenair heeren Philipszn., Jan van, 1919/20, 73 Wasted, mr. Pieter, 1924, 416, 440 Wateler, J. G. D., 1928/29, 390 Water, predikant, J. W. te, 1917/18, 154, 157, 166 Water, H. E. van de, 1924, Watering, C. J. v. d„ 1916, 99 Watering, dr. J. H. van de, 1928129. 175 (nt. 2) 1919120, 39, Watervlierstraat, Waterweg door ’t Westland, 1914/15, Watselaer, Philip van, 1916, 101, 110 Watteau, 1914/15, 215 Wattier, Jean, 1921/22, 216 Wattjes, prof. ir. J. G„ 1925/27, 300 Waveren, J. B. van, 1914/15, 211 Weber, 1928/29, 236 Weber, juffr., 1917/18, 164 Weber, luitenant-generaal, 1925/27, 328, 1928129, 388 Wecke, H. P. G. baron, 1925/27, 15 Weckerlin, S. C. van, 1924, 260 Wederdoopers, 1925/27, 178 Weede, jhr. E. W. van, 1913, 286 Weelden, van, 1924, 389 Wede, H. J. van der, 1923, 148 1913, 103 1914/15, 242

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 362