342 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 23 30 69 6 Welter, ds. W. L., 87 59 42 Wegewaert, mr. 39 56 Weimar, A. A., van 83 Welylaan, dr. van, Wendelinus, 22 24 72 Weesperstraat, Weeverplaats, Wegewaert, de wed. Wermbrecht, Dirx, Wernardt, C., Wernhout, A. van, Weinholtz, Weissenbruchstraat, Wel, M. van der, Welbankstraat, Welie, Antoon van, Welle, Welle, de huy singe der, Welleveldt, jhr. Scheel van de 1923, 34 1924, 488 Werve, mr. H. van de, 1913, 63 Wehberg, Weiderecht, Weigeliaplein, Weiler, jhr. mr. 1919120, 12, 1924, 124, 127, 128, 135, 136 1924, 485 1923, van van 1914115, van, 1913, 1923, 147, 1925/27, 320, 1928129, 371 1925/27, 294 1917/18, 38 Wendelmoet Claesdochter, 1928/29, 359, 393, 394 Wendelijsz. chirurgijn, Arent, Wengher, Everkin, Wenkebach, 1924, 308 1916, 2 1924, 389 Wentholt, jhr. B. G., 1913, 283 Wereldbond van Kerken, 1924, 497 Wereldpostconferentie voor Luchtverkeer, 1928/29, 391 Werkendam, D. van Wijn- gaerden heer van, 1914/15, 46, 106, 109,1916, 68 Werklieden, Nederl. Nationale vereeniging van, 1923, 143 Werkloozen-demonstratie, 1923, 160 Werkstakingen van vollers, 1919/20, 1919/20, 1914/15, Aerssen 1914/15, 105 Weruméus Buning, A., 1923, 136, 1928/29, 375 Werve, grafkelder familie van de, Werve, huis te, Biz. Weer, het huis ter, 1925/27, 27 Weerde, Jan van, 1921/22, 129 Weerden Poelman, van, 1925/27, 332 Weermacht, Plaatselijke/ 1916, 13, 55 vlg. Weert, A. van, 1914/15, 103 Wees- en Oude-liedenhuis, R.K., 1923, Weesel, de advocaat van, 1913, Weeshuis der Luth. Ge meente, 1916, 145 Weeshuis der Ned. Herv. Ge- meente, 1923, 10, 1928/29, 387 Weeskamer, 1924, 119 Weesp, 1925/27, 125 Weesp, Porceleinfabriek te, 1914/15, 232, 234 1925/27, 297 1925/27, van C., 1914/15, Willem, 1913, Wegewaert, de wed. van W., 1914/15, Weggeman Guldemont, A. P., 1913, 283 1928/29, 308 1924, 82 1921/22, 234 G. C. von, 1928/29, 387 1924, 361, 1928/29, 329 1928/29, 267 1921122, 243 1913, 53 1925127, 297 Welcker, ir. J. W., 1930, 78, Welgeboren mannen, de,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 363