ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 344 Biz. Westmolen, 74 16 51 42 Wiele, jhr. Jacob 92 Wiele, Johanna 42 42 Wielingh, juffr., Wielingh, Nicolaas, Westroijen, i van, Westvalinc, Westveen, Wet, Groote, Wet, Kleine, Weteringkade, Weteringplein, Wetrens, violist, Wets, G. P., Wevelinckhoven, Weijersz., Pelgrim, Wezer, White, Alexander, 1914/15, 52, 80 1914/15, 33 87 33 70 61 S. H„ Wicquefort, Adr., Weyman, Daniel, Weijmar-Schultz, Weijpoort, Weze, van, 1928129, 115, 124, 139, 230 Weijgand, Franqois Joseph. 1928129, 230, 256, 257 1917/18, 103 1913, 226 1924, 441 1925/27, 145, 177 Weze, Christoffel van, 1925127, 139 Weze, Marcus van, 1925127, 139, 151, 162 Wezel, Romanus van, 1921/22, 58 Westminster, de vrede van, 1919120, 108 1924, 87, 88, 410, 488 Westquartier, 1924, 443 Westreenen, Alida van, 1917/18, 163 Westreenen, J. A. van, 1913, 284 Westreenen v. Tiellandt, W. H. J. baron van, 1916, 10, 95 vlg., 1924, 369, 378, 389 Westrouen van Meeteren, kolonel O. W„ 1928/29, 386 de jonckvrouwe 1925/27, 1916, 109 1924, 83 1924, 173 1924, 173 1921/22, 236, 1925/27, 10 1921122, 236 1928129, 320 1913, 66 1914/15, 133 1916, 4 vlg. Weijgand, de firma F. J., 1928129, 230 Weijgand, Francois Antoine, 1921'22, 248 1914/15, 113 1928/29, 378 1914115, 28, 113 1916, 109 Wigger Geerytszn., 1919/20, 59 Wigger geboren van Voir- schoten, 1919/20, 45 Wiggher, 1924, 86 (nt. 2), 242 Wigmans, J., Wilbrinck, R„ Wicquefort, J., Widor, Wied, prinses van, Wiekstraat, Wiel, S. v. d., Wiele, de wed. van J. Biz. 1923, 107 (nt. 1) 1928/29, 289, 300 Wichers, jhr. E. G„ 1928/29, Wichers Wierdema, mr. W. W., 1913, 286 Wichmann, Clara, 1923, 132 Wichmans, de adv., 1914/15, 89 Wickevoort Crommelin, H. 1928/29, 372 1917/18, 42, 55, 1917/18, 1923, 1930, 1921/22, 249 1913, v. d., 1914/15, van der, 1916, van der, 1914/15, Wiele v. d. Werve, vrouwe v. d„ 1914/15, Wielewaalplein, 1925/27, 291 Wielik, maitre tailleur, 1913, 236 1914/15, 48 1924, 28 Wieniawski, Henri, 1928129, 270 Wieringhen, Anna v., 1916, 166 Wieringschestraat, Wierts, de heer, Wierts, J. P. J., Wierts, Joh., Wigger,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 365