ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 348 Biz. Witt, Johan de, 89 Witte Galerij, 65 74 1925127, 329 1914/15. 72 1914115, 108 1914/15, 75 23 58 36 Woensele, J„ Woerd, de, 1914/15, 1913, 1914115, 1928/29, 57 45 26 74 63 96 33 Witte Molen, naamd de, Witte plek, de, Witte Vos”, de gen. „De, J. W. de, 1914115, 36 Witt Huberts, Fr. de, 1925/27, 304 1916, Witt, Cornells de, 1916, 171 vlg„ 1919120, 91, 99 Witt, E. H. de, Witt, G. J. de, Witt, Gijsb. de, Witt, Jacob de, 1919120, 91, 228, 1923, 142, 1924, 23, 26 (nt. 1), 31, 42, 485, 1925/27. 71, 72, 300, 311, 337, 1928129, 16, 1930, 96, 106 Witt, huis van Johan de, 1925127, 208, 1930, 34 Witt, de wed. van Witte, J. F„ Witte, de, Witte, Andries de, Witte, G. de, Witte, mr. Jacob de, Witte ambachtsvrouwe van Bruinisse, mevrouw de, 1917118, 142 1928/29, 20 (nt. 2), 21 herberg ge- 1919120. 99 1917118, 139 huysingen 1914/15, 33 Witte de With, Corn., 1916, Wittebrug, 1924, 446, 1925127, 21, 23, 29, 251, 273 Witteman wed. Cl. Bruyne- steijn, M., 1914115, 69 93, 97, 105, 106 1914/15, 9, 1917/18, 103, 1919120, 87 en vlg„ 1921/22, 179 (nt. 1), Witte de bontwerker, 22, 44, 103, 107, 117 1923, 67 1925/27, 277 1913, 1914/15, 1913, Biz. Wittenburg, 1930, 72 Wittendael, dr. P. van, 1913, 61 Wittert van Hoogland, jhr. mr. E. B. F. F„ 1913, 251, 287 Wittert van Hoogland, F. A. P„ 1923, 155 Wittgenstein, prins von, 1913, 284 Wittmans, J., Wits, jhr. Jacques, Witsandt, C. J., Witsen Elias, G., Woedewaert of Woodward, A., 1914115, Woensel, Joan van, 1928)29, 61, 1914115, 1925/27. Woerden, 1921/22, 194, 1924, 14, 100, 106, 1925/27, 106, 115, 117, 121, 127, 130, 139, 169 Woerden, Dierck Jansz. van, 1924, 279 Woerden, de nederlaag te, 1913, 220 Woert, Heijnrick van der, 1919/20, 36, 39 Woertstraat, van der, 1925/27, 294 Woesthoven, Catharina Re becca, 1924, 255 Wolbers, kunstschilder H. G„ 1928/29, 384 Wolf, B„ 1914115, 154 Wolf, L. A. H. de, 1924, 497 Wolf de dochter van Cornells van der, 1924, 417, 442 Wolf Jacobson, 1924. 472 Wolfenbuttel, de hertog van, 1913, Wolfensperger, K. H. A.,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 369