ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 353 Biz. 72 66 46 Zoetermeersche weg, Zoeterwoude, 91 67 Zon, C. W. van, Zon, P. W. van, Zuider-Kwartier, Zuiderpark, Zuiderparklaan, Zuiderzeewerken, Zuid-Binnensingel, Zuid-Buitensingel, Zuid-Holland, 1928129, 384, 394 1924, 314 1923, 125, 126 Zorn, prof., Zoutcoeper, Joost, Zouteveen, Zuidema, E., Zuider-Polikliniek, Zuigelingenkliniek, (nt. 1), 303, 310,1930, 83, 103 1921122, 195 1923, 139, 1924, 479, 491 1925/27, 290 1930, 112 1925/27, 251 1925/27, 251 1921122, 194, 195, 1923, 105, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121—123 Zuid-Hollandsche Crediet- vereeniging, 1923, 156 Zonne, Willem v. Zonnebloemstraat, Zonnenzoon, Coppen Zuel de scoelapper, Zuid-Afrika, 1222, Zuid-Afrikaansche wijk, 192U22. 227, 246 Zuid-Afrikaansche Studenten dag, 1924, 493 Zuideinde, 1925/27, 67 Zuiden, D. S. van, 1925/27. 21 (nt. 1), 139 (nt. 1), 140 (nt. 1), 149 (nt. 2), 151 Biz. 1914/15, 45 1914/15, 65 Zonne, Simon Aerntsz., 1916, 103 d„ 1916, 107 1924, 475 i v. d„ 1919/20, 51 Zorgh, H. M., 1919/20, 123 Zorgvliet, 1921/22, 228, 1925/27, 35, 84, 1928/29, 8, 302, 1930, 52, 1928/29, 287, 295 1919/20, 56 1924, 106 1928/29, 64 1928/29, 376 Zevenbroet, Joest Claeys, 1919/20, 48 Zevenhuizen, 1923, 122, 1924, 106 Zeven Kerken van Rome, 1925/27, 90, 92 Zeventer, Ph. Zoete de Laecke van Villiers heer van, 1914/15, 107 Zeijll, C., 1914/15, 90 Ziegesar, baron van, 1913, 281 Zieke, 1924, 198, 218, 219, 1925/27, 86 Ziekenhuis Johannes de Deo, R. K„ 1924, 486, 495 Ziekenhuis het Nederl. Roode Kruis, Ziel, Evert Jacobsz., Zierikzee, 1924, 486 1916, 166 1916, 123, 1923, 6, 71, 1925/27, 88 Ziesenis, 1914/15, 232, 1924, 251 Zille, Willem Wzn. van, 1916, 165 Zillesen, mr. H., 1924, 19, 478, 1925/27, 329, 1928/29, 389, 1930, 67, 95, 96, 97, 99, 100—102, 108, 109, 112 Zimmerman, A. R., 1928/29, 361 Zincgref, 1917/18, Zoete Pieter Gerits, 1919/20, Zoete van Laeke gezegd Hau tain, Ph. de, 1913, Zoete van Laeke gezegd Hau tain, jhr. W. de, 1913, Zoete de Laeke van Vil liers, Ph., 1914/15, 38, 48, 107 Zoetermeer, 1923, 122, 1924, 106, 1925/27, 27, 158 1924, 441 1924, 106 Zoetgen Dircxdochter, 1919120, 51 Zoffany, 1923, 101 Zomerweg, 1923, 126

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 374