VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 53 raats, naar het Mauritshuis, de Groote Kerk, Sorghvliet, het door den heer Peters juist voltooide Ministerie van Justitie onder geleide van den bouwmeester. Ook het Huis ten Bosch werd genoemd, doch bezwaar werd gemaakt tegen de Vele naaktheden die er aan de wanden van de Oranjezaal geschilderd waren! Heusch, dit bezwaar deed aanvankelijk het bezoek uitstellen. Later zag men de dwaasheid in en bezocht gezamenlijk het Huis ten Bosch zonder eenig letsel. Het herinnert mij aan het beeld van de „Naakte Waarheid” aan den gevel van Peters’ Ministerie van Justitie, waartegen een ware storm van preutsche verontwaardiging het leek veel op een beeldenstorm in oproerig verzet kwam. Geen onderdeel van het gebouw werd in die dagen meer bekeken; er hadden samenscholingen plaats in de Poten, gevaarlijk voor het verkeer, zoodat de politie er aan te pas moest komen. Sedert kijkt niemand meer naar het beeld. In de nu volgende jaren is er buitengewoon veel werk aan den winkel van „Die Haghe”. De heer Servaas van Rooijen ontwikkelt een activiteit, die wel eens tot wrijving aanleiding geeft, omdat hij den schijn, zelfs meer dan den schijn, op zich laadt van het werk alleen te willen doen. Er gaat geen bestuurs- of ledenverga dering voorbij, of de heer van Rooijen houdt een rede om te vertellen hoeveel er nog te doen valt, hoeveel er nog valt na te speuren uit de archieven, kranten, reis beschrijvingen enz., voor de historie van 's-Gravenhage, voor de kennis der gilden en der beroemde mannen op velerlei gebied die hier woonden en werkten. De heeren hageraats en Zwart staan hem dapper ter zijde. Zwart neemt op zich eenige verzen van Huijgens over Haag- sche straatnamen in versmaat over te brengen en draagt een gedicht voor „Vooruit”, een aansporing tot de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 69