VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 69 Koning Willem II, aanlegger van het Haagsche Bosch in 1819 en volgende jaren, in het bijzonder van het terrein om het Sociëteitsgebouw aldaar in de jaren 1846 en 1860. Van de Bas gaat de gedachte uit om den Koning- Stadhouder Willem III te huldigen door het oprichten van een standbeeld. In 1910 zou het 250 jaar geleden zijn, dat de Prins geboren werd. Dat zelfde jaar bestaat Den Haag 650 jaar en „Die Haghe” 10 jaar. Het com- bineeren van deze drie gedenkdagen wordt overwogen. In elk geval zal den 14en November, geboortedag van Willem III, een feestavond gegeven worden. Het blijkt uit het welslagen van het plan, dat geen betere viering voor het 10-jarig bestaan der vereeniging gekozen had kunnen worden dan deze huldiging van Stadhouder Willem III en de gelijktijdige herdenking van Den Haag 650 jaar geleden gesticht. De Bas opende het feest met een oratie op Willem III en deelde meê het plan van „Die Haghe” om het initiatief te nemen tot de oprichting van een standbeeld.1) In de proloog werd tegelijk het 650-jarig bestaan van de stad en het tweede lustrum van de vereeniging herdacht. Lichtbeelden werden vertoond over de geschiedenis van 's-Gravenhage in 60 platen, loopende van 1299 tot 1899, en de Koninklijke Zang- vereeniging Cecilia” verleende hare medewerking voor het muzikale gedeelte van den avond. Het was in die jaren een roes van feestavonden voor „Die Haghe”, aangezien de vereeniging voor de huwe lijksfeesten van H.M. Koningin Wilhelmina, die intus- schen het Beschermvrouwschap had aanvaard, grootsche -1) Men kent de geschiedenis van het monument. Na jaren strijd tusschen het Haagsche comité en de hoofdcommissie, heeft deze laatste ten slotte weten door te drijven dat het beeld niet in Den Haag, maar te Breda werd opgericht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 87