VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 71 I daar in de hoofdstad ook veel gedaan heeft tot en verspreiding van de kennis van oud- Niet minder heeft „Die Haghe" te danken 't begin van 1903 benoemden rijksbouw- H. Peters, die zijn candidatuur voor het Beschermvrouwe zond een dankbetuiging, welke de voorzitter aan alle deelnemers van het feest overbracht. Van dit feest dagteekent ook het eere-voorzitterschap van Prins Hendrik. Inmiddels was dr. Brugmans lid van het bestuur geworden. Ook hij behoorde tot die werkende bestuurs leden die een stuwende kracht in de vereeniging zijn geweest. Hij bleef bestuurslid tot hij in 1904 als hoog- leeraar naar de Amsterdamsche Universiteit geroepen werd en opsporing Amsterdam, aan den in meester C. Op den 14 van deselve maend, syn Geboortedag, ordonneerde de Prince een groot Bal ten Hove. De menuet werd gedanst door Willem Hendrick, Prince van Oranje, Grave van Nassau, Stadthouder van Hollant, Zeelant ende West- Friesland, met Agnes, Comtesse d’Avaux, Marquise de Givry; Sir William Temple, ambassadeur van Engeland, met H. D. H. Maria, Princesse van Oranje; Jean Antoine de Mesmes, Comte d’Avaux, Marquis de Givry, gevolmachtigd minister van den Coningh van Vranckryck, met Lady Dorothy Temple; -Frederick Wilhelm von Diest, ambassadeur van Brandenborgh, met Mejoffer Cornelia Fagel, nichte van den Raedtpensionaris; Gasper Fagel, Raedtpensionaris, Grootzegelbewaarder, Stadthouder van de leenen van Hollant en Hoogheemraad van Rynlant, met Vrouwe Adelheid von Diest; - Johannes Cramprich von Croonfelt, ridder van Sint Mauritius, ambassadeur van den Keyser, met Vrouwe Anna, Gra- vinne Bentinck, eerste dame d’honneur van de Princesse; Jacob baron van Wassenaer, Heere van Obdam ende van beide de Kat- wycken, eerstbeschrevene in de Ridderschap van Hollant, met Vrouwe Elisabeth Philippinne Gravinne van Styrum, tweede dame d’honneur van de Princesse; en Grave Willem Bentinck, Heere van Rhoon ende van Pendrecht, met Mejoffer Elisabeth Villiers, Staetsjoffer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 89