VII W. MOLL. Sypesteijn men een „die portretten van A. D. Schinkel en Jhr. C. A. van nergens te vinden. Tegenover den titel treft groep aan van zeer verdienstelijke leden van Haghe’’. Moge dit Jaarboek wat het tweede gedeelte betreft aan velen nut en gemak verschaffen en wat de artikelen aangaat den belangstellenden een overzicht geven van de Haagsche geschiedbeoefening, waarin onze thans veertigjarige vereeniging zulk een belangrijk aandeel heeft gehad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 8