VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 79 i i) Het zou eerst later, in 1927, verwezenlijkt worden tijdens de inhuldigingsfeesten (initiatief Dorus Hermsen). tentoonstelling over ex-libris, waarvan de geschiedenis opklimt tot de hooge oudheid. Uitvoerige bijzonderheden werden meegedeeld over de in dien tijd aangelegde ver zamelingen, waaronder er zijn die 25 a 30.000 ex-libris tellen. De oorspronkelijke bedoeling gaat echter bij enkele collecties geheel verloren. Het wordt een voldoen aan verzamelwoede. Spr. had in zijn bezit het ex-libris eener dame, wier geheele boekenbezit uit één kookboek bestond. Anecdote van een rijk geworden koopman te Berlijn, die bij gemis van een familiewapen het portret van zijn mooie jonge vrouw op zijn ex-libris liet druk ken, met het van een vriend afgekeken onderschrift: mei et amicotum, van mij en mijne vrienden!! Inmiddels was de heer Hofstede de Groot, ter vervan ging van den heer Gratama, tot voorzitter gekozen en trad de heer Sassen op als onder-voorzitter. Was in 1907 van het mooie plan van Morren tot het houden van een watertournooi op den Hofvijver1), wegens te veel bezwaren van de politie afgezien moeten worden, de leden werden ruimschoots schadeloos ge steld door een in 't zelfde jaar, in vereeniging met den Haagschen Kunstkring gehouden tentoonstelling van prenten betrekking hebbende op De Ruyter, met een voorafgaande rede van prof. P. J. Blok; door excursies naar de Grafelijke Zalen, het Kasteel te Haarzuylen, Brielle en Oost-Voorne en naar Rotterdam, en door tal rijke lezingen met en zonder lichtbeelden, o.a. van kolo nel Ort over Romeinsche wegen en het Forum Hadriani onder Voorburg. De groote gebeurtenis in het Koninklijk gezin die in 't begin van 1909 aanstaande was en een gelukkige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 98